Tillbaka

Eino Repo

Eino Sakari Repo
6.9.1919, Storkyro – 16.12.2002 Helsingfors

Filosofie kandidat 1948 (litteraturvetenskap), Helsingfors universitet

Radiochef 1970–1974, Rundradion Ab (Yle)
Verkställande direktör 1965–1969, Rundradion Ab (Yle)
Programchef 1964–1965, Mainostelevisio
Litteraturredaktör 1958–1964, tidskriften Apu
Fri journalist 1948 – 1956, bland annat i finska litteraturmagasinet Parnasso, tidningen Suomalainen Suomi, Rundradion Ab (Yle)

Ordförande för Eino Leino-sällskapet 1957–1964

Bild: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Nina Hänninen
Språkgranskning: Jonas Franzon

Reporadion

Eino S. Repo är kanske bäst känd för sin karriär på Rundradion. Som generaldirektör för Rundradion genomförde han många förändringar både vad gällde innehåll och ideologi. Repos reformer och policy hade dock motståndare, som anklagade honom för politisering av Rundradion. Repos tid som chef för Rundradion började ironiskt kallas för ”Reporadion” av hans motståndare.

Hans utrikespolitiska ställningstaganden var den centrala orsaken till att agrarförbundet bestämde sig för att ställa Repo som sin kandidat till generaldirektör för Rundradion 1965. Repo var anhängare av den så kallade Paasikivi-Kekkonen linjen, och enligt Jarmo Viljakainen hade Urho Kekkonen redan i början av årtiondet haft planer på att få Repo med i Rundradions direktion. På grund av den rådande politiska situationen gjorde man inte slag i saken. År 1965 var situationen en annan, och man fick Kustaa Vilkuna, som hörde till Kekkonens närmaste krets, samt dåtida statsministern Johannes Virolainen att föra saken vidare. Valet verkställdes till slut enhälligt.

Under sin tid som generaldirektör fram till år 1969 följde Repo med riktlinjerna för att Rundradion skulle verka som en aktiv samhällsaktör. Han ansåg att radiobolaget tidigare endast hade koncentrerat sig på att spegla samhället. Under Repos tid och med hans stöd, skapade man också en egen nyhetsverksamhet för Rundradion under ledning av Ralf Friberg. Detta krossade Finska Notisbyråns (STT) monopolställning inom nyheter på radio, eftersom man inte längre endast sände STT:s nyhetstelegram. Generaldirektören fick ännu flera fiender genom att ge unga samhällskritiska journalister mycket programtid. Repo anklagades för bland annat vänsterorientering i för hög grad.

Repo blev inte omvald till en ny femårsperiod. Han hade orsakat för stort ogillande och förtrytelse med sin liberala linje och sina orädda reformer. Med stöd av Demokratiska Förbundet för Finlands Folk fick han posten som radiochef vid Rundradion. Han pensionerades från sin tjänst 1974. Repo är än idag en person som väcker motstridiga känslor i den finska mediehistorien.

Foto: Finska Litteratursällskapet.​
Foto: Finska Litteratursällskapet.​

Källor:

Tillbaka