Tillbaka

Eino Repo

Eino Sakari Repo
6.9.1919, Storkyro – 16.12.2002 Helsingfors

Filosofie kandidat 1948 (litteraturvetenskap), Helsingfors universitet

Radiochef 1970–1974, Rundradion Ab (Yle)
Verkställande direktör 1965–1969, Rundradion Ab (Yle)
Programchef 1964–1965, Mainostelevisio
Litteraturredaktör 1958–1964, tidskriften Apu
Fri journalist 1948 – 1956, bland annat i finska litteraturmagasinet Parnasso, tidningen Suomalainen Suomi, Rundradion Ab (Yle)

Ordförande för Eino Leino-sällskapet 1957–1964

Bild: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Nina Hänninen
Språkgranskning: Jonas Franzon

”Att bilda uppfattningar är inte Rundradions uppgift”

 

 

Eino S. Repo höll ett tal på förvaltningsrådets möte 1966, där han berättade om de reformer som han planerade för Rundradion. Det genomgripande temat var ”informativ programpolitik”. Han ansåg att Rundradion borde erbjuda mångsidig information om samhället ur olika synvinklar och dessutom verka som en aktiv samhällsaktör. Talet finns tillgängligt på Yles Levande arkiv.

Repo presenterade sina omstridda riktlinjer för Rundradions verksamhet bland annat så här:

”Radion och televisionen ska inte sträva efter att erbjuda sin publik en viss världsåskådning, utan erbjuda underlag så att individen kan bilda sig en egen uppfattning. Olika och motstridiga världs- och livsuppfattningar kan och ska finnas med i programutbudet, men Rundradions uppgift är inte att vara den som bildar själva uppfattningarna.”

Tillbaka