Tillbaka

Edwin Linkomies

Edwin Johan Hildegard Linkomies (Flinck till år 1928)

22.12.1894, Viborg – 8.9.1963, Helsingfors

Filosofie kandidat 1913 (latin, allmän historia, filosofi och grekiska), Kejserliga Alexanders-universitetet, Filosofie doktor 1923, Helsingfors universitet, Hedersdoktor i rättsvetenskap 1963, Helsingfors universitet

Docent i romersk filologi 1921–1923, Helsingfors universitet
Professor i romersk litteratur 1923–1963, Helsingfors universitet
Prorektor 1932–1943, rektor 1956–1962 och kansler 1962–1963, Helsingfors universitet

Riksdagsledamot 1933–45, riksdagens 2. vice talman 1939–43, statsminister 1943–1944.

Han verkade bl.a. i stadsstyrelsen i Helsingfors, som ordförande i Sibelius-Akademins styrelse och likaså i Samlingspartiet.

Bild: Wikimedia Commons
Text: Lauri Lönnström
Översättning: Nina Hänninen

Språkgranskning: Jonas Franzon

Om Edwin Linkomies på olika webbplatser

Tillbaka