Tillbaka

David Emanuel Daniel Europaeus

David Emanuel Daniel Europaeus
1.12.1820, Savitaipale – 15.5.1884, S:t Petersburg

Student 1844

Inskriven vid Kejserliga Alexanders-universitetet fram till år 1856 med finska språket som huvudämne

Sju diktsamlingsresor till Karelen, Olonets, Kajanaland, Vitahavskarelen, Ingermanland och Tverkarelen 1845–1854
Språkvetenskaplig resa till Kolahalvön 1856 och till Vita sjön i Novgorod 1868
Sju arkeologiska resor till Olonets, Novgorod och Tver 1872–1879
En av grundarna av tidningen Suometar, journalist i tidningen 1847–1850
Grundare av tidningen Kansakunnan lehti, journalist i tidningen 1863–1864
Dessutom flera tillfälliga arbeten

Hedersbetygelser
Silvermedalj av Kejserliga ryska geografiska sällskapet 1879

Bild: Museiverket
Text: Tomas Sjöblom

Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon

Europaeus brev och reseskildringar

A.R. Niemi  publicerade 1903 en samling av D.E.D. Europaeus brev och reseskildringar. Publikationen finns i sin helhet öppen för allmänheten på Gutenberg project.

Så här skriver Europaeus till Elias Lönnrot i det första av samlingens brev:

”[…] Min vandring har allestädes gått lyckligen för sig. Jag fortsatte den utan betydliga uppehåll ända till Liebala by söder om Koider, tog derifrån åt öster ända till Lupasalmi i Ryska Karelen, derifrån genom Himola åt söder till Kuutamolahti och så tillbaka öfver gränsen genom Megris Liuvusvaara etc. till byn Megrijärvi 7 verst öster om Ilomantz kyrka. Dittills hade jag äfven på ryska sidan föga anträffat runor men i sistnämnde by träffade jag Simana Sissonen af grekiska trosläran af hvilken jag skref några och 60 runor af större och mindre längd hvaribland många Kalevalarunor nästan fullständiga. Då jag ännu icke fått Kalevala någonstädes (jag hoppas få den af Landsfiskal Falk) så kan jag icke skrifva något utförligare öfver dem. Det märkvärdigaste är förklaringen af Sampo (i runon sammi) som runon öfver W:nens Pohjolafärd framställer sålunda: […]”

 

Tillbaka