Tillbaka

Bo Pettersson

Bo Johan Otto Pettersson
17.2 1957, Åbo

KH 1979, FM 1983, FL 1986, FD 1995 (engelska, Åbo Akademi); Master of Arts (English, UC Berkeley), 1986

Professor i Förenta staternas litteratur (eng. filologi, HU) 1998-

Forskningsassistent (FA) 1986–1991; assistent (engelska, ÅA) 1989–1995, tf. bitr. prof. (eng. filologi, ÅU) 1995–1996; yngre forskare (FA) 1996–1997; bitr. prof. i Förenta staternas litteratur (eng. filologi, HU) 1997–1998.

Publikationer, forskningprojekt och annan vetenskaplig verksamhet
Anglo-amerikansk litteratur, övrig litteratur, berättarteknik, kognitiv litteraturforskning, litteraturteori och -tolkning, forskning i fantasi, estetik (filosofisk och empirisk), bildspråk, tvärkonstnärlig och tvärvetenskaplig forskning, populärkultur samt kombinationer av dessa och andra ämnen.

Pris och utmärkelser
Svensk Ungdoms skrivartävling, första pris 1980
ASLA-Fulbright -stipendium (UC Berkeley) 1985–1986
Finlands kritikerförbunds pris 1998
Oskar Öflunds fonds pris 2006
Medlem av Finska Vetenskaps-Societeten 2010
Svenska litteratursällskapets i Finland hedersmedlem 2013
Runebergsällskapets i Åbo hedersmedlem 2014

Bild: Marjut Pettersson
Text: Bo Pettersson

Ty jag var med

Vid Helsingfors universitet har jag fungerat som ansvarig för litteraturforskning och -undervisning i engelsk filologi (1997-); föreståndare, viceföreståndare eller ämnesansvarig i engelsk filologi (2001–2011); suppleant vid fakultetsrådet vid Humanistiska fakulteten (2010-); samt föreståndare för forskargruppen Interfaces between Language, Literature and Culture (2010-) vid Institutionen för moderna språk.

I Finland har jag i övrigt varit aktiv i Runebergsällskapet i Åbo rf. (ordf. 2000–2006), Den riksomfattande forskarskolan / doktorsprogrammet i litteraturvetenskap (föreståndare 2003–2006, viceföreståndare 2007–2011), Svenska litteratursällskapet i Finland (styrelsemedlem 2000–2011), SLS litteraturvetenskapliga nämnd (ordf. 2000–2011, viceordf. 2011-), The Fulbright Center (Finland) (styrelsemedlem 2008-, ordf. 2009–2011). Medlemskap i inhemska redaktionsråd: Finsk Tidskrift (2000–2008), Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland (2000–2011) och Tampere Studies in Literature and Textuality (2001-).

Internationella forskningsprojekt: Semiotics and Translation (publikation 2001), Network of Popular Imagination (2002), The Concept of Literature (2005), Why Literary Studies? Raisons d’Être of a Discipline (2011) och Nordic Network for Cognitive Approaches to Literature (grundat 2014). Övriga internationella förtroendeuppdrag: The International Comparative Literature Association, medlem av nämnden för litteraturteori (2005–2011), The International Association of Literary Semantics, styrelsemedlem (2006-), Nordic Journal of English Studies, medlem av redaktionsrådet (2002-) ja Journal of Literary Semantics, medlem av redaktionsrådet (2004-).

Tillbaka