Tillbaka

Bo Pettersson

Bo Johan Otto Pettersson
17.2 1957, Åbo

KH 1979, FM 1983, FL 1986, FD 1995 (engelska, Åbo Akademi); Master of Arts (English, UC Berkeley), 1986

Professor i Förenta staternas litteratur (eng. filologi, HU) 1998-

Forskningsassistent (FA) 1986–1991; assistent (engelska, ÅA) 1989–1995, tf. bitr. prof. (eng. filologi, ÅU) 1995–1996; yngre forskare (FA) 1996–1997; bitr. prof. i Förenta staternas litteratur (eng. filologi, HU) 1997–1998.

Publikationer, forskningprojekt och annan vetenskaplig verksamhet
Anglo-amerikansk litteratur, övrig litteratur, berättarteknik, kognitiv litteraturforskning, litteraturteori och -tolkning, forskning i fantasi, estetik (filosofisk och empirisk), bildspråk, tvärkonstnärlig och tvärvetenskaplig forskning, populärkultur samt kombinationer av dessa och andra ämnen.

Pris och utmärkelser
Svensk Ungdoms skrivartävling, första pris 1980
ASLA-Fulbright -stipendium (UC Berkeley) 1985–1986
Finlands kritikerförbunds pris 1998
Oskar Öflunds fonds pris 2006
Medlem av Finska Vetenskaps-Societeten 2010
Svenska litteratursällskapets i Finland hedersmedlem 2013
Runebergsällskapets i Åbo hedersmedlem 2014

Bild: Marjut Pettersson
Text: Bo Pettersson

Ämnen och författare

På senaste tiden har jag forskat i litteraturens kontexter, förhållandet mellan mimesis (litterär representation) och genre fr.a. i realistisk prosa och science fiction, fantasi i litteratur, litteraturforskning och -undervisning, intriglösa romaner, språkliga vändningar i humaniora, tilltal och hypotetiska uttryck i poesi, förhållandet mellan bildspråk och berättelser samt olika former av otillförlitlighet i berättelser.

I min forskning har jag behandlat olika författare, t.ex. Nicholson Baker, William Blake, Bo Carpelan, Kate Chopin, Junot Díaz, Emily Dickinson, T. S. Eliot, Stanisław Lem, Magnus Mills, Edgar Allan Poe och H. G. Wells. För närvarande försöker jag förstå hur man skapar litterära världar, dvs. vilka teman och tekniker man använt i dem genom tiderna.

Jag har bl.a. forskat i amerikansk litteratur (The World According to Kurt Vonnegut. Moral Paradox and Narrative Form, 1994), förhållandet mellan kognition och litteraturtolkning (Cognition and Literary Interpretation in Practice, red. tills. m. Harri Veivo ja Merja Polvinen, 2005) och identitetens roll i berättelser  (Narrative and Identity. Theoretical Approaches and Critical Analyses, red. tills. m. Birgit Neumann and Ansgar Nünning, 2008) samt redigerat valda verk av Runeberg (JLR. Johan Ludvig Runeberg i urval, ordf. f. redaktionsråd, 2004).

För övriga och nyaste publikationer se databasen Tuhat.

Bild: Marjut Pettersson.​
Bild: Marjut Pettersson.​

 

Tillbaka