Tillbaka

Bo Carpelan

Bo Gustaf Bertelsson Carpelan
25.10.1926, Helsingfors – 11.2.2011 Esbo

Filosofie kandidat (litteraturvetenskap) 1948, filosofie licentiat 1956 och filosofie doktor 1960, Helsingfors universitet

Bibliotekarieexamen 1950, Yhteiskunnallinen korkeakoulu YKK (ung. Samhälleliga högskolan)
Studier i Frankrike (1951), i Förenta Staterna (1961) och i England (1962)

Konstnärsprofessor 1980-1993
Studievägledare 1950–1959, avdelningschef 1960–1964, biträdande chefsbibliotekarie 1964–1980, Helsingfors stadsbibliotek
Litteraturkritiker 1949–1964, Hufvudstadsbladet
Medlem i Finlands svenska författarförening 1950–1970
Medlem i Nordiska Kulturkommissionens finska avdelning 1965–1971

De mest betydande hedersutmärkelserna
Le Prix Européen de Littérature 2007
Svenska Akademiens nordiska pris 1997
Finlandiapriset 1993, 2005
Poeta Finlandiae Suomen runoilijaliitto 1993
Statens utländska översättarpris 1986
Tollanderska priset 1983
Pro Finlandia 1978
Nordiska rådets litteraturpris 1977
Nuorisokirjallisuuden valtionpalkinto 1969, 1989 (Statens pris för ungdomslitteratur)
Statens litteraturpris 1967, 1972, 1987, 1989

Text: Tomas Sjöblom
Foto: Schildts & Söderströms

Bild: Schildts & Söderströms
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Nina Hänninen
Språkgranskning: Richard Kerbs

Två Finlandior och mycket annat

Bo Carpelan hörde till de mest produktiva finska författarna under 1900-talets senare hälft. Han var också en av sin tids mest älskade finlandssvenska författare. Hans breda och betydande produktion kom med otaliga hedersutmärkelser.

Carpelan var den första och hittills den enda som har tilldelats Finska bokfondens Finlandiapris två gånger. Den första fick han för romanen Urwind (1993) och den andra för romanen Berg (2005). Carpelans andra Finlandiapris väckte diskussion. Från 1993 har Finlandiapriset kunnat beviljas endast för romaner. Vissa instanser ansåg att Berg, som är skriven i dagboksform inte borde ha klassats som en roman.

Under sin långa karriär har Carpelan beviljats de flesta priser och hedersutmärkelser som en svenskspråkig författare kan önska sig. Såväl finländska som utländska grupper gav honom erkännande. Till de mest betydande hedersutmärkelserna som har beviljats Carpelan hör det franska priset Prix Européen de Littérature. Det är ett av Strasbourgs stad beviljat litteraturpris, som ges åt en författare för en produktion, som på ett speciellt bra sätt representerar den europeiska kulturens former och befrämjar den gemensamma förståelsen för europeisk kultur.

Romanen Berg (2005) som Bo Carpelan vann sitt andra Finlandia-pris med väckte diskussion. Foto: Schildts & Söderströms.​
Romanen Berg (2005) som Bo Carpelan vann sitt andra Finlandia-pris med väckte diskussion. Foto: Schildts & Söderströms.​

Hedersutmärkelser beviljade till Bo Carpelan:

 • Le Prix Européen de Littérature (Frankrike) 2007
 • Esbo kulturpris 2006
 • Finlandia-priset 2005 – för verket Berg
 • Pro Cultura Esbo–hederspris 2001
 • Pilotpriset (Sverige) 1998
 • Svenska Akademiens nordiska pris (Sverige) 1997
 • Den dansande björnen-priset 1996
 • Aniarapriset (Sverige) 1995
 • De Nios stora pris 1995
 • Finlandiapriset 1993 (för romanen Urwind)
 • Suomen runoilijaliittos Poeta Finlandiae 1993
 • Svenska kulturfondens stora kulturpris 1991
 • Internationella ungdomsbokrådets hedersmedlem 1991
 • Tack för boken-medaljen 1988 (för romanen Axel)
 • Litteraturfrämjandets stora romanpris (Sverige) 1987
 • Statens översättarpris 1985
 • Internationella ungdomsbokrådets hederslista 1984
 • Karl Emil Tollanders pris (Stora litteraturpriset, Svenska litteratursällskapet i Finland) 1983
 • Expressens Heffaklump pris (Sverige) 1982
 • Ferlinpriset (Sverige) 1981
 • Pro Finlandia 1978
 • Övralidspriset (Sverige) 1978
 • Nordiska rådets litteraturpris 1977 (för diktsamlingen I de mörka rummen, i de ljusa)
 • Esbo hederspris 1973
 • Svenska Akademiens Finlandspris 1971
 • Statspriset för ungdomslitteratur 1969, 1989
 • Nils Holgersson-plaketten (Sverige) 1969 (för boken Bågen)
 • Statens litteraturpris 1951, 1967, 1972, 1987, 1989
 • Carl Emil Englund-priset (Sverige), 1967
 • Svenska litteratursällskapets pris 1967

 

Källor:

 • Otava, Bo Carpelan, Otavas författarpresentation. Hämtat 2015-03-24.
 • Johan Wrede, Carpelan, Bo, Kansallisbiografia-nätpublikation. Hämtat 2015-03-24.
 • Wikipedia, Bo Carpelan, Wikipedia-nätpublikation. Hämtat 2015-03-24.

 

Tillbaka