Tillbaka

Barbara "Baba" Lybeck

Barbara ”Baba” Lybeck
26.12.1966, Pargas

Filosofie magister 2007 (huvudämne allmän litteraturvetenskap, biämnen kommunikationslära och statsvetenskap), Helsingfors universitet

Överdomare i Uutisvuoto (’Nyhetsläckan’) 2010–
Redaktionssekreterare, Yles program Puoli Seitsemän (’Halv sju’) 2009–2012
Nyhetsredaktör och nyhetsuppläsare, Nelosen uutiset (’Nelonens nyheter’) 1998–2009
Programledare på Radio City, MTV3, musikprogrammet Ylen Lista Top 40, FST:s program Bosses Bio och Talking Heads samt i Jussigalor 2003–2007.

Bild: Mirva Kakko / Otava
Text: Suvi Uotinen
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Pro gradu-avhandling, heltidsarbete och barnfamilj

Arbetet som journalist och programledare hade en dominerande ställning under Baba Lybecks hela studietid, och slutligen slukade arbetslivet henne helt och hållet. Lybeck hade dock gett ett löfte till sig själv om att avlägga en magisterexamen före sin 40-årsdag.

– När jag märkte att min 40-årsdag närmar sig, konstaterade jag att jag måste ta itu med studierna.

Lybeck hade egentligen inte tid att studera, men likväl var hon illa tvungen att ta sig tid. Lybeck återvände till universitetet år 2004 – på en tid då hade hon ett krävande heltidsarbete på Nelonens nyheter, två små barn och en man som ofta var på arbetsresa.

Lybeck ansåg att litteraturstudierna var en bra motvikt till nyhetsarbetet. Hon blev motiverad av sin pro gradu-avhandling, som hon skrev om ett ämne med personlig anknytning. Hon analyserade sin morfars, författaren Tito Collianders (1904–1989), memoarer.

– Att skriva pro gradu-avhandling var som en resa i det egna jaget. På tröskeln till min 40-årsdag hade jag blivit intresserad av min bakgrund, säger Lybeck.

Pro gradu-avhandlingen blev färdig under en sex veckor lång period av intensivt skrivande.

Lybeck vill särskilt tacka humanistiska fakultetens webbkurser för sin färdiga examen. Hon kunde avlägga kurserna hemma och till exempel om nätterna.

– Webbkurserna var också mer interaktiva än de dammiga föreläsningarna som jag deltog i på 1980- och 1990-talen. Föreläsningarna var riktade till ett stort antal studenter. Ibland talade föreläsaren med ryggen vänd mot åhörarna och var överhuvudtaget inte intresserad av att diskutera tillsammans med oss studenter.

Därtill är alla tvungna att kommentera något på webbkurserna och på så sätt har också de blygare studenterna en bättre chans att föra fram sina egna åsikter.

År 2007 blev Baba Lybeck färdig magister – tjugo år efter att ha påbörjat sina studier.

– Ingen har dock varit intresserad av min examen, varken mina arbetsgivare eller min närmaste krets, konstaterar Lybeck och ler snett.

Baba Lybeck vid Helsingfors universitet år 2010. Bild: Mika Federley.​
Baba Lybeck vid Helsingfors universitet år 2010. Bild: Mika Federley.​

 

Tillbaka