Tillbaka

Axel Olai Heikel

Axel Olai Heikel
28.4.1851, Brändö (Åland) – 6.9.1924, Hoplax

Filosofie kandidat 1880, licentiat 1887 och doktor 1887, Kejserliga Alexanders-universitetet

Docent i finsk etnologi 1889 – 1893, Kejserliga Alexanders-universitetet
Intendent 1893–1917, Arkeologiska kommissionen
Intendent 1917–1924, Fölisö friluftsmuseum

Forskningresor
Till marier, mordviner och udmurter 1883–1886
Landskap i Baltikum, 1885 och 1900–1903
Mongoliet, 1890
Sjön Onega i Tverkarelen, 1903

Hedersutmärkelser
Professorstitel 1920, Helsingfors universitet

Bild: Museiverket
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon

En virtuell presentation av museiområdet på Fölisön

Man kan även virtuellt bekanta sig med Fölisö friluftsmuseum, som är grundat av Axel Olai Heikel. Presentationen är producerad av Finlands nationalmuseum. På videon ses en kort presentation om vad allt friluftsmuseet i dag har att erbjuda för sina besökare.

https://www.youtube.com/watch?v=cTaaxS8pfuo

Tillbaka