Tillbaka

Axel Lille

Axel Johan Lille
28.3.1848, Helsingfors – 28.6.1921, Helsingfors

Filosofie kandidat 1872 och magister 1873, juris utriusque kandidat 1879, licentiat och doktor 1882, Kejserliga Alexanders-universitetet
Studier i Strasbourg och Leipzig 1879–1880

Assistent 1919–1921, Åbo Underrättelser
Pressrepresentant i Stockholm 1918–1919
Verkställande direktör 1917–1918, Städernas allmänna brandstodsbolag
Chefredaktör 1914–1917, assistent 1917–1921, Dagens Press
Redaktör 1902–1905, Stockholms-Tidningen
Chefredaktör 1900–1901, Dagligt Allehanda
Chefredaktör 1882–1900 och 1906–1914, Nya Pressen
Redaktör 1873, Wiborgs Tidning
Redaktör 1870–1874, Vikingen

Grundare och ordförande 1906–1917, Svenska Folkpartiet
Riksdagsledamot 1917, Svenska Folkpartiet
Representant för borgarståndet på lantdagarna 1885–1900

Kurator 1879–1888, Nyländska afdelningen

Hedersbetygelser och efter honom benämnt
Axel Lille-medaljen 1956-, Svenska folkpartiets högsta förtjänsttecken
Hedersledamot 1888, Nyländska afdelningen

Bild: K. E. Ståhlberg / Helsingfors stadsmuseum
Text: Tomas Sjöblom

Svenska dagen

I Finlands svenskspråkiga kretsar var man under 1900-talets första år bekymrade över det svenska språkets och det svenska kulturarvets fortbestånd i Finland. Det förnyade Svenska Folkpartiet bestämde på sin ordförande Axel Lilles initiativ att instifta en högtidsdag för att ihågkomma svenskheten och det svenska kulturarvet i Finland.

Vilket datum som skulle passa som Svenska dagen var inte självklart från början. Ett alternativ var till exempel 29 mars, till minnet av Borgå lantdag, men 6 november, dagen då Gustav II Adolf stupade i Lützen, kändes slutligen mer naturligt. Datumet handlar dock i dag inte i huvudsak om krigarkungen, utan om att ihågkomma förnyaren av den svenska staten.

Under 1930-talets språkstrider och nationalistiska radikalism, förekom det under Svenska dagen oroligheter speciellt i landets större städer, där det fanns svenskspråkig befolkning. Det blev till och med gatuslagsmål mellan finsk- och svenskspråkiga ungdomar på Helsingfors gator.

Från och med år 1979 har Svenska dagen varit en officiell flaggdag i Finland. I dag arrangerar bland annat många skolor, daghem och föreningar sina egna Svenska dagen-fester. Finlandssvenskarnas ”inofficiella nationalsång” Modersmålets sång spelar också en stor roll i firandet av Svenska dagen.

Modersmålets sång

 

På denna inspelning ur Yle Arkivet uppträder Akademiska sångföreningen på sin 160-årsfest med Modersmålets sång av Johan Fridolf Hagfors. "Modersmålets sång", Svenska Yle Arkivet 5.11.2008.

 

Yle Arkivet: Svenska dagen 100 år

 

På denna video diskuteras Svenska dagens betydelse såväl i en gatugallup som i djupare analys. Bland annat Helsingfors universitets professor i historia Henrik Meinander talar om dagens betydelse. "Behöver vi svenska dagen?", Svenska Yle Arkivet 5.11.2008.

 

Källor

Tillbaka