Tillbaka

Axel Lille

Axel Johan Lille
28.3.1848, Helsingfors – 28.6.1921, Helsingfors

Filosofie kandidat 1872 och magister 1873, juris utriusque kandidat 1879, licentiat och doktor 1882, Kejserliga Alexanders-universitetet
Studier i Strasbourg och Leipzig 1879–1880

Assistent 1919–1921, Åbo Underrättelser
Pressrepresentant i Stockholm 1918–1919
Verkställande direktör 1917–1918, Städernas allmänna brandstodsbolag
Chefredaktör 1914–1917, assistent 1917–1921, Dagens Press
Redaktör 1902–1905, Stockholms-Tidningen
Chefredaktör 1900–1901, Dagligt Allehanda
Chefredaktör 1882–1900 och 1906–1914, Nya Pressen
Redaktör 1873, Wiborgs Tidning
Redaktör 1870–1874, Vikingen

Grundare och ordförande 1906–1917, Svenska Folkpartiet
Riksdagsledamot 1917, Svenska Folkpartiet
Representant för borgarståndet på lantdagarna 1885–1900

Kurator 1879–1888, Nyländska afdelningen

Hedersbetygelser och efter honom benämnt
Axel Lille-medaljen 1956-, Svenska folkpartiets högsta förtjänsttecken
Hedersledamot 1888, Nyländska afdelningen

Bild: K. E. Ståhlberg / Helsingfors stadsmuseum
Text: Tomas Sjöblom

Nyländsk svekoman

Axel Lille skrev in sig vid Kejserliga Alexanders-universitetet år 1866, gick han också med i den då olagliga nyländska studentnationen. Två år senare, då nationerna (eller avdelningarna, som de då kallades) återigen blev lagliga, fortsatte den officiellt sin verksamhet under namnet Nyländska afdelningen. Det var i nationen som Lille fick sina första erfarenheter som tidningsman och politisk agitator.

En stark svekomansk grupp hade samlat sig runt nationens kurator, professor Axel Olof Freudenthal. Lille anslöt sig till denna grupp och blev snart en av dess ledande aktörer. Som assistent på redaktionen för nationens tidning Nylands Dragon lärde han sig grunderna i redaktionsarbete. Han började även publicera en skämttidning vid namn Myggan.

Mer professionellt påbörjade Lille sin karriär som opinionsbildare i pressen då den första rent svensksinnade tidningen Vikingen grundades år 1870. Lille hörde till initiativtagarna för tidningens grundande, blev medlem i dess redaktion och var tidningens chefredaktör 1874, det sista året den utkom. Vikingens linje var strängt svensksinnad. Den motsatte sig såväl fennomanernas som liberalernas ideologier, vilket slutligen ledde till alltför få prenumeranter. Tidningen måste läggas ned, då den var ekonomiskt olönsam. Tidningens namn lade grunden till det under 1800-talets sista årtionden vanliga öknamnet för de svensksinnade: ”vikingarna”.

Det första numret av Vikingen, som Axel Lille var chefredaktör för utkom den 3.1.1874. Bildkälla: Nationalbibliotekets digitala samlingar.

Lilles svensksinnade tankar utvecklades åt ett annat håll än hans mentors. Där Freudenthal talade om rasfrågor, betonade Lille de kulturella skillnaderna mellan de svenskspråkiga och finskspråkiga delarna av befolkningen. Utöver språkfrågor var Lille intresserad av individens frihet, konstitutionalism och ekonomisk liberalism. Han motsatte sig även starkt förryskningsåtgärderna.

Efter att Lille fick sin filosofie kandidatexamen år 1872, fortsatte han sina studier inom juridiken. Han blev juris utriusque kandidat år 1879 och doktor år 1882, med avhandlingen Försäkringsväsendet, dess historiska utveckling och nationalekonomiska betydelse. Sina största bragder gjorde Lille dock inte inom vetenskapen, utan som politisk opinionsbildare.

Lille var aktiv inom Nyländska afdelningen under hela sin studietid och även därefter. Han valdes som Freudenthals efterföljare till kurator år 1879, och fortsatte i uppgiften ända tills år 1888. Då han höll nationens årsfesttal 1902, uttryckte Lille bland de första offentligt och tydligt tanken om Finlands självständighet. Några månader senare ansåg han sig tvungen att gå i landsflykt till Sverige, varifrån han återvände först när det politiska klimatet ändrats år 1906.

Albert Edelfelts porträtt av Axel Lille som Nyländska afdelningens kurator. Bildkälla: Nylands nations vid Helsingfors universitet konstsamling. Foto: Fredrik Forsell 2007.

 

Källor:

Tillbaka