Tillbaka

Axel Lille

Axel Johan Lille
28.3.1848, Helsingfors – 28.6.1921, Helsingfors

Filosofie kandidat 1872 och magister 1873, juris utriusque kandidat 1879, licentiat och doktor 1882, Kejserliga Alexanders-universitetet
Studier i Strasbourg och Leipzig 1879–1880

Assistent 1919–1921, Åbo Underrättelser
Pressrepresentant i Stockholm 1918–1919
Verkställande direktör 1917–1918, Städernas allmänna brandstodsbolag
Chefredaktör 1914–1917, assistent 1917–1921, Dagens Press
Redaktör 1902–1905, Stockholms-Tidningen
Chefredaktör 1900–1901, Dagligt Allehanda
Chefredaktör 1882–1900 och 1906–1914, Nya Pressen
Redaktör 1873, Wiborgs Tidning
Redaktör 1870–1874, Vikingen

Grundare och ordförande 1906–1917, Svenska Folkpartiet
Riksdagsledamot 1917, Svenska Folkpartiet
Representant för borgarståndet på lantdagarna 1885–1900

Kurator 1879–1888, Nyländska afdelningen

Hedersbetygelser och efter honom benämnt
Axel Lille-medaljen 1956-, Svenska folkpartiets högsta förtjänsttecken
Hedersledamot 1888, Nyländska afdelningen

Bild: K. E. Ståhlberg / Helsingfors stadsmuseum
Text: Tomas Sjöblom

Ett nytt parti för svensksinnade

Axel Lille, då redan väl känd som agitator i den svenska pressen, återvände till Finland från sin politiska landsflykt i årsskiftet 1905–1906. Han grundade åter den under censuren nedlagda Nya Pressen och skapade ett program för tidningen, som samtidigt var ett program menat att konsolidera den svensksinnade rörelsen.

Lilles politiska program publicerades den 30 december 1905. Under den följande våren drev Lille aktivt en kampanj för att grunda ett nytt parti. Det svensksinnade partiet hade under flera år lidit av interna stridigheter. Lille hade redan tio år tidigare organiserat ett allmänt partimöte för att samla den svensksinnade rörelsen..

Det allmänna partimötet hölls på Lilles initiativ i den svensksinnade rörelsens centrum, Nyländska afdelningens hus 20–21 maj 1906. Man var dock tvungen att stryka sociala frågor från partiprogrammet, och det som blev kvar var närmast språkfrågan. Lilles namnförslag, Svenska Folkpartiet, godkändes och ett nytt parti grundades.

Lille valdes till ordförande för det nya partiet, och han blev även invald i partiets första styrelse. Omorganiseringen av partiet var till stor del Lilles förtjänst, och han hade redan lång erfarenhet av politiskt arbete. Lille hade varit borgarståndets och det svenska partiets representant vid lantdagarna 1885–1900 och agiterat i pressen sedan 1870-talet.

Svenska Folkpartiets valaffisch året 1907, designad av Alex Federley. Bild: Wikimedia Commons.

Axel Lille tjänstgjorde som partiledare åren 1906–1917. Under hans ledning tog Svenska Folkpartiet som första finska parti en tydlig ställning för Finlands självständighet på våren 1917. Lille själv hade redan talat för självständigheten femton år tidigare. I slutet av revolutionsåret drog sig Lille ur politiken och meddelade att han var missnöjd med att partiet inte utvecklats i den riktning som han hoppats.

 

Mannen med flaggan

 

Dokumentärfilmen Mannen med flaggan av Geo Stenius, gjord i samband med SFP:s 100-årsjubileum 2006, behandlar SFP:s historia genom intervjuer med partimedlemmar. I dokumentären behandlas även partiets framtid, tvåspråkigheten och utmaningarna med att modernisera partiet. "Mannen med flaggan - sfp:s historia", Svenska Yle Arkivet 14.11.2006.

Källor

 

Tillbaka