Tillbaka

Axel Fleisch

Axel Fleisch
6.12.1968 Langenhagen, Tyskland

Doktor i Afrikastudier 2000 och magister 1995, Kölns universitet

Professor i Afrikastudier 2008–, Helsingfors universitet
Universitetslärare 2007, Leipzigs universitet
Äldre forskare 2005–2006, Kölns universitet
Post doc-forskare 2002–2004, University of California, Berkeley
Doktorand och forskningsarbete i Namibia och Angola 1995–2001, Kölns universitet

Forskningsteman:
Deskriptiv språkvetenskap och dokumentering av Afrikas språk (särskilt bantuspråk och berberspråk)

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Text: Axel Fleisch och Suvi Uotinen (red.)
Bild: Joaquín Fanego Palat
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Språket sydndebele har en dold potential

Gauteng är Sydafrikas minsta men samtidigt befolkningsrikaste provins och dess huvudstad är Johannesburg, centrum för landets näringsliv. I den norra delen av provinsen finns däremot Sydafrikas administrativa huvudstad Pretoria.

En forskargrupp som består av forskare från Helsingfors, Göteborg, Pretoria och Kapstaden kartlägger för närvarande språkkontakterna i synnerligen flerspråkiga och dynamiska förortsområden till Johannesburg och Pretoria.

Sydndebele är ett av de språk som talas i förortsområdena, och talarna av språket strävar efter att utveckla sitt språk. Trots att sydndebele är ett av Sydafrikas officiella språk, har det inte riktats just något lingvistiskt intresse mot det. Ändå måste tolkar i rättssalar, på sjukhus och i parlamentet kunna utföra sitt arbete. Lärarna i skolorna måste utbilda en ny sydafrikansk generation som kan föra en kamp mot de djupt sittande socioekonomiska fördomarna som de har fått i arv från apartheidsystemet. De vet alla att Sydafrika behöver sådant kunnande som inte kan uppnås förrän människor får undervisning på sitt eget modersmål.

Våra kollegor i Afrika arbetar hårt för att främja sina språk och för att skaffa resurser för detta. De arbetar även för att väcka sydafrikanerna till insikt om att användningen av dessa språk döljer en potential som kan vara av stor hjälp då de bygger en gemensam framtid. Vi stöder den här processen både genom att analysera sydndebele och genom att forska i dess sociolingvistiska dynamik.

Bostadsområdet Orlando West i Soweto, Johannesburg. Bild: Axel Fleisch​
Bostadsområdet Orlando West i Soweto, Johannesburg. Bild: Axel Fleisch​

 

Tillbaka