Tillbaka

Axel Fleisch

Axel Fleisch
6.12.1968 Langenhagen, Tyskland

Doktor i Afrikastudier 2000 och magister 1995, Kölns universitet

Professor i Afrikastudier 2008–, Helsingfors universitet
Universitetslärare 2007, Leipzigs universitet
Äldre forskare 2005–2006, Kölns universitet
Post doc-forskare 2002–2004, University of California, Berkeley
Doktorand och forskningsarbete i Namibia och Angola 1995–2001, Kölns universitet

Forskningsteman:
Deskriptiv språkvetenskap och dokumentering av Afrikas språk (särskilt bantuspråk och berberspråk)

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Text: Axel Fleisch och Suvi Uotinen (red.)
Bild: Joaquín Fanego Palat
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Att införa det akademiska i samhället

Akademisk framgång mäts främst i hur mycket forskning som görs. Därtill har internationell synlighet blivit allt viktigare. Trots detta har i synnerhet vi humanister förpliktelser också på nationell nivå. Vi ska införa det akademiska som en del av samhället och samtidigt trygga och stärka vårt egna och unika finländska kulturarv. Det är inte alltid lätt att förena dessa två krav, men jag strävar efter att göra det på följande vis:

Forsking i Afrikas kulturer och språk är en förhållandevis liten vetenskapsgren i Finland. Därför är det viktigt att upprätthålla mycket täta kontakter med kollegor utomlands. Detta innebär ett nära samarbete som omfattar även annat än internationell spridning av forskningsresultat. Vårt internationella samarbete med University of South Africa och enheten Centre for African Language Diversity (CALDi) vid University of Cape Town omfattar alla former av akademisk verksamhet, bland annat gemensamma forskningsprojekt.

Å andra sidan måste internationellt samarbete vara tydligt förankrat i en finländsk kontext, så att det kan berika det akademiska livet vid Helsingfors universitet. Därför deltar jag i forskargemenskapen Helsinki Area & Language Studies (HALS). Gemenskapen HALS strävar efter att på alla nivåer främja språkforskning som sammanhänger med kultur och historia. Vi ordnar bland annat seminarier som är ledda av utländska forskare, eftersom vi vill kunna föra vidare den teoretiska utvecklingen inom områdena för språkteknologi, etnolingvistik och språkkontakter. Vi ordnar även fältexkursioner till Asien, Afrika och Europa. Dessutom utvecklar vi strategier för att finansiera dylik verksamhet även i framtiden, så att vi ska kunna delta i att upprätthålla den språkliga och kulturella mångfalden.

År 2013 fattades det vid Helsingfors universitet ett beslut om att dela in doktorsutbildningen i doktorandprogram. Jag är med i styrelsen för doktorandprogrammet för språkforskning. Även här är mitt syfte att främja högklassig forskning, som doktoranderna till stora delar ansvarar för.

Strävan efter en internationell synlighet och dimension kompletteras av publikationen The Nordic Journal of African Studies (NJAS). Denna ger vi ut i samarbete med nätverket Nordic Africa, som koordineras av Uppsala universitet.

Axel Fleisch (till höger) vid University of Cape Town i september 2014. Med på promenaden är Winfred Mkochi (till vänster), Atikonda Mtenje-Mkochi, Nancy Kula, Sheena Shah ja Kavish Shah. Bild: Matthias Brenzinger.​
Axel Fleisch (till höger) vid University of Cape Town i september 2014. Med på promenaden är Winfred Mkochi (till vänster), Atikonda Mtenje-Mkochi, Nancy Kula, Sheena Shah ja Kavish Shah. Bild: Matthias Brenzinger.​

 

Tillbaka