Tillbaka

Axel Fleisch

Axel Fleisch
6.12.1968 Langenhagen, Tyskland

Doktor i Afrikastudier 2000 och magister 1995, Kölns universitet

Professor i Afrikastudier 2008–, Helsingfors universitet
Universitetslärare 2007, Leipzigs universitet
Äldre forskare 2005–2006, Kölns universitet
Post doc-forskare 2002–2004, University of California, Berkeley
Doktorand och forskningsarbete i Namibia och Angola 1995–2001, Kölns universitet

Forskningsteman:
Deskriptiv språkvetenskap och dokumentering av Afrikas språk (särskilt bantuspråk och berberspråk)

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Text: Axel Fleisch och Suvi Uotinen (red.)
Bild: Joaquín Fanego Palat
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon

Alltid givande samarbete trots kulturskillnader

Med jämna mellanrum påminns vi om vikten av samarbete. Och förstås är samarbete viktigt, men hur ska vi gå från ord till handling? Inom humanistiska vetenskapsgrenar är samarbete särskilt utmanande, eftersom största delen av vårt arbete går ut på att vi ensamma grubblar över frågeställningar som är noggrant avgränsade.

Ändå har jag upplevt de mest givande stunderna då jag tillsammans med ett team har lyckats få något till stånd. Sådana stunder kan uppstå tillsammans med studenter då en kurs lyckas särskilt bra eller i forskningssamarbete med kollegor.

Särskilt betydande har det varit att göra saker tillsammans ute på fältet. Trots att jag har en lång erfarenhet av Afrikas olika delar, kan kulturskillnader vara utmanande. Ändå skulle jag inte byta ut de stunder då jag har arbetat tillsammans med afrikanska kollegor, vänner och bekanta, vare sig den omgivande miljön har varit den glest bebyggda gränsbygden mellan Angola och Namibia eller de urbana landskapen i Sydafrika.

Men jag vill inte leta efter höjdpunkter i det förflutna – jag hoppas att de ligger framför mig!

Axel Fleischs vän Costa Kambinda (till höger) tillsammans med sina grannar i Rundu, Namibia. Bild: Axel Fleisch.​​
Axel Fleischs vän Costa Kambinda (till höger) tillsammans med sina grannar i Rundu, Namibia. Bild: Axel Fleisch.​​

 

Tillbaka