Tillbaka

Andrew Chesterman

Andrew Peter Clement Chesterman
London, 6.10.1946

Doctor of Philosophy 1988 (Linguistics), University of Reading
Master of Letters 1973 (Applied Linguistics), University of Edinburgh
Bachelor of Arts 1968 (Modern Languages), University of Cambridge

Professor i flerspråkig kommunikation 2002-2010, Helsingfors universitet

Biträdande professor i översättningsteori 1996–2000, Helsingfors universitet
Lektor i engelska 1973–1996, Helsingfors universitet

Forskningsteman:
Tillämpad språkvetenskap, kontrastiv analys, översättningsteori, forskningsmetodologi, memer inom översättningsteori (eng. Memes in Translation Theory)

Nyaste publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

CETRA Professor 1999, Catholic University of Leuven (CETRA = Centre for Translation Studies)
Executive Board member, European Society for Translation Studies (EST) 1998–2004.
Scientific Advisory Board member, Center of Translation Studies, University of Vienna 2007–2010

Priser och hedersutmärkelser
Finlands Vita Ros' orden, Riddare av I klassen 2008
Medlem i Finska Vetenskaps-Societeten 2005–
Bästa internationella lärare 2005, Studentkåren vid Helsingfors universitet
Honorary Doctorate 2001, Copenhagen Business School
Årets lärare 2000, enheten för fortbildning vid Helsingfors universitet i Vanda

Text: Andrew Chesterman (Tomas Sjöblom, red.)
Översättare: Nina Hänninen

Foto: Andrew Chesterman

“Stolens teori”

Under mina föreläsningar om översättningens teori insåg jag snabbt att studenterna antingen hade en mycket negativ uppfattning om vad teori är eller ingen uppfattning alls. Så jag inledde med diskussion om själva begreppet teori. Jag bad mina studenter föreställa sig att kursen handlade om ”stolens teori”. Vad förväntade de sig att föreläsningarna på en sådan kurs skulle behandla?

Snart ledde detta till en livlig diskussion och se kom snabbt på vad jag var ute efter. Hur bygger man en stol? Hurdan är en idealisk stol? Stolen historia? Olika typer av stolar? Problem med att definiera skillnader mellan stol, bänk, säte och pall? Specialstolar? Bra och dåliga stolar? Etiken i användningen av stolen? Kulturskillnader i olika typer av stolar? Diskussionen blev mycket rolig - speciellt då de som var försenade steg in i klassen och såg att det stod “Stolens teori” på skärmen. Många av dem undrade om de hade kommit till fel föreläsningssal.

Van Goghs Stol. En bra eller en dålig stol? Foto: WikimediaCommons/National Gallery.​
Van Goghs Stol. En bra eller en dålig stol? Foto: WikimediaCommons/National Gallery.​

 

Kimmo Luukkonen skriver i sin artikel om hur Chesterman blev lärare vid Helsingfors universitet.

Tillbaka