Tillbaka

Andrew Chesterman

Andrew Peter Clement Chesterman
London, 6.10.1946

Doctor of Philosophy 1988 (Linguistics), University of Reading
Master of Letters 1973 (Applied Linguistics), University of Edinburgh
Bachelor of Arts 1968 (Modern Languages), University of Cambridge

Professor i flerspråkig kommunikation 2002-2010, Helsingfors universitet

Biträdande professor i översättningsteori 1996–2000, Helsingfors universitet
Lektor i engelska 1973–1996, Helsingfors universitet

Forskningsteman:
Tillämpad språkvetenskap, kontrastiv analys, översättningsteori, forskningsmetodologi, memer inom översättningsteori (eng. Memes in Translation Theory)

Nyaste publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

CETRA Professor 1999, Catholic University of Leuven (CETRA = Centre for Translation Studies)
Executive Board member, European Society for Translation Studies (EST) 1998–2004.
Scientific Advisory Board member, Center of Translation Studies, University of Vienna 2007–2010

Priser och hedersutmärkelser
Finlands Vita Ros' orden, Riddare av I klassen 2008
Medlem i Finska Vetenskaps-Societeten 2005–
Bästa internationella lärare 2005, Studentkåren vid Helsingfors universitet
Honorary Doctorate 2001, Copenhagen Business School
Årets lärare 2000, enheten för fortbildning vid Helsingfors universitet i Vanda

Text: Andrew Chesterman (Tomas Sjöblom, red.)
Översättare: Nina Hänninen

Foto: Andrew Chesterman

Mina drömmar

På mitt drömuniversitet skulle förhållande mellan lärare och studenter vara mycket bättre, det skulle finnas flera lärare per student än vad Helsingfors universitet har nu. Jag anser att relationstalet är den absolut viktigaste faktorn då man vill höja standarden på både undervisningen och forsknings- och kommunikationskunskaperna.

Jag har också drömt om en rektor vars första offentliga uttalande skulle låta: ”Jag är nöjd över att få meddela, att för de kommande fyra åren planerar vi inga reformer eller administrativa förändringar. Jag tror att detta ger en möjlighet till arbetsro för både personal och studenter.”

Monument av Walter Benjamin. På en promenad mot upplysningen? Foto: Maire Chesterman.​
Monument av Walter Benjamin. På en promenad mot upplysningen? Foto: Maire Chesterman.​

 

Tillbaka