Tillbaka

Aleksi Neuvonen

Aleksi Johannes Neuvonen
21.1.1975, Helsingfors

Filosofie magister 2005 (teoretisk filosofi), Helsingfors universitet
Doktorand, doktorandprogram inom den byggda miljön, Tammerfors tekniska universitet

Grundare, forskare, forskningschef 2005-, Demos Helsinki
Forskare 2002–2003 och 2004 vid Tulevaisuuden tutkimuskeskus (forskningscentralen för framtidsstudier) vid Åbo handelshögskola
Forskningspraktikant 1999 och 2000–2001 i en grupp för teknologisk forskning vid teknologiska forskningscentralen VTT

Styrelseledamot, Crisis Management Initiative
Styrelseledamot, Ruohonjuuri Oy
Styrelseledamot, Sällskapet för framtidsstudier ry
Grundande medlem och före detta ordförande, miljöorganisationen Dodo

Pris
Idétävlingen Greater Helsinki Vision 2050 år 2007: delad andra plats som medlem i laget Towards City 2.0

Text: Aleksi Neuvonen (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Johan Franzon

En samhällelig förändring

Jag har alltid motiverat mitt karriärval med mitt behov av att påverka samhället: någon måste lösa vår tids stora samhälleliga problem, i synnerhet när det gäller klimatförändring, förlust av biodiversitet och naturresurser som snabbt blir knappare. Om man på något sätt kan bidra till ett betydelsefullt liv, är det genom att lösa sådana här bedrövliga problem.

Om jag hade börjat arbeta med dessa frågor tio år tidigare, skulle jag säkert ha gjort många saker annorlunda. Ännu i slutet av 1990-talet kunde man utöva samhällspåverkan genom politik och medier mycket lättare än nuförtiden. Alla viktiga frågor skulle behandlas på tv och på tidningars förstasidor, så att de därifrån kunde nå riksdagen och ministrarna.

Aleksi Neuvonen diskuterar om demokratins framtid med Laura Rissanen och Tommi Laitio sommaren 2012. Bild: Aleksi Neuvonens privatarkiv

Situationen har ändrats efter millennieskiftet, vilket också har haft en inverkan på hur vi arbetar på Demos Helsinki. Vid sidan om politik och medier har det uppstått flera andra sätt och arenor för samhällspåverkan. Internet och de sociala medierna har gett upphov till nya grupper av människor och också verktyg att påverka som förenar dessa. Företagande uppfattas numera som ett sätt att förändra världen och tröskeln att ordna restaurangdagar och internetkampanjer från nolläge är inte längre så hög.

Jag anser att mitt eget arbete går ut på att strukturera betydelsen av olika sätt att påverka. Jag försöker se på vilka olika sätt samhälleliga förändringar kan ske och hur de olika sätten att påverka samspelar. Denna förståelse bestämmer med vilka teman och på vilket sätt vi arbetar på Demos Helsinki.

Frågorna om samhällelig förändring och framtidens möjligheter till samhällspåverkan gör också andra betänksamma. Det är antagligen just därför som nya människor hela tiden söker arbete hos oss: människor vill göra ett betydelsefullt arbete genom att främja dessa viktiga frågor.

Så här kan man försöka förstå en förändring som sker på lång sikt. Bild: Aleksi Neuvonens privatarkiv

 

Tillbaka