Tillbaka

Aleksi Neuvonen

Aleksi Johannes Neuvonen
21.1.1975, Helsingfors

Filosofie magister 2005 (teoretisk filosofi), Helsingfors universitet
Doktorand, doktorandprogram inom den byggda miljön, Tammerfors tekniska universitet

Grundare, forskare, forskningschef 2005-, Demos Helsinki
Forskare 2002–2003 och 2004 vid Tulevaisuuden tutkimuskeskus (forskningscentralen för framtidsstudier) vid Åbo handelshögskola
Forskningspraktikant 1999 och 2000–2001 i en grupp för teknologisk forskning vid teknologiska forskningscentralen VTT

Styrelseledamot, Crisis Management Initiative
Styrelseledamot, Ruohonjuuri Oy
Styrelseledamot, Sällskapet för framtidsstudier ry
Grundande medlem och före detta ordförande, miljöorganisationen Dodo

Pris
Idétävlingen Greater Helsinki Vision 2050 år 2007: delad andra plats som medlem i laget Towards City 2.0

Text: Aleksi Neuvonen (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Johan Franzon

Att göra något tillsammans

Det viktigaste som jag har kommit till insikt om i livet är att en grupp kan få mycket mer till stånd än en enskild individ. Därför är det viktigt att hela tiden lära sig nya metoder som hjälper en att åstadkomma något tillsammans med andra människor.

Vi på Demos Helsinki arbetar ofta i små grupper som består av två till fyra människor. Mina arbetsdagar förlöper ofta så att jag övergår till en ny grupp och ett nytt tema ungefär med ett par timmars mellanrum. Nuförtiden hör man människor ofta klaga på att arbetsdagarna bara går ut på att man sitter på möten. Många av dem som har kommit till Demos Helsinki efter att tidigare ha arbetat någon annanstans har sagt att våra möten är ganska annorlunda än mötena på andra arbetsplatser. På våra möten gör vi verkligen något tillsammans och därmed gör vi större framsteg än om var och en skulle arbeta på egen hand.

En av de största insikterna alldeles i början av Demos Helsinkis verksamhet handlade om kraften i samarbete. Vi läste texter om samskapande (co-creation, co-production), alltså om hur saker och ting skapas i samarbete mellan olika aktörer. Samtidigt förändrades världen runtomkring oss i snabbt takt på grund av de sociala mediernas genombrott, vilket gav upphov till utmärkta nya exempel på kraften i samskapande.

Samskapande i Lahtis i slutet av år 2014. Bild: Aleksi Neuvonens privatarkiv

Numera är största delen av Demos Helsinkis projekt på ett eller annat sätt förknippade med samskapande. Vi hjälper olika organisationer, kommuner och företag att skapa nya lösningar som överskrider de traditionella organisationsgränserna. Vi har till exempel utvecklat framtidens närservice tillsammans med byggnadsföretag och startup-företag som arbetar med delningstjänster. Detta har en nära koppling till vår uppfattning om dagens samhälle: allt färre problem är sådana som en grupp kan lösa ensam, däremot är det nödvändigt att skapa nya former av samarbete.

En av de bästa sidorna i mitt arbete är att jag har en möjlighet att arbeta med olika människor och grupper. Detta kräver ett visst slags teknik och färdighet (vilka man förresten inte lär sig vid universitet), men likaså ett visst sätt att förhålla sig till andra människor. Empati är viktigt: man måste försöka förstå människors avvikande åsikter och vad som ligger till grund för dem. Man kommer inte långt med att man själv tror sig ha rätt. Detta betyder dock inte att det inte vore lönsamt att utveckla ens egna åsikter, föra fram dem och vid behov hålla fast vid dem.

Tack vare sina arbetssätt har Demos Helsinki utvecklats till en ganska exceptionell arbetsplats. Samarbetet med arbetskamraterna är så tätt att jag är tvungen att uppskatta dem och deras kunnande. Jag måste lita på att mina kollegor drivs av samma passion som fick mig att grunda tankesmedjan – en passion att göra saker så bra som möjligt.

Demos Helsinkis verkstad Smart Retro år 2014. Bild: Aleksi Neuvonens privatarkiv

 

Tillbaka