Takaisin

Sara Negri

Sara Negri
21.1.1967, Padova, Italia

Matematiikan maisteri 1991, tohtori 1996, University of Padova
Dosentti (logiikka) 1998, Helsingin yliopisto

Teoreettisen filosofian professori, Helsingin yliopisto 2015–
Professor-at-Large of the PhD program in Philosophy of the Scuola Normale Superiore (Pisa) 2014–
Fellow of the Helsinki Collegium for Advanced Studies 2014–2015
Senior Researcher, Dept. of Philosophy, University of Helsinki 2012–2014
Academy Research Fellow, Dept. of Philosophy, University of Helsinki 2007–2012
Academy Research Fellow, Dept. of Philosophy, University of Helsinki 2002–2007
Researcher, Dept. of Philosophy, University of Helsinki 1996–2002
Research Associate, Dept. of Computing, Imperial College, London 1995–1996

Tutkimusteemat:
Filosofinen logiikka, todistusteoria, formaali tietoteoria

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Palkinnot ja erityissaavutukset:
Academy Research Project 2006–2009
Humboldt Fellowship 2004–2005

Kirjoittaja: Sara Negri (Kaija Hartikainen, toim.)
Kuva: Sara Negrin kotiarkisto

Matematiikasta filosofiaan todistusteorian kautta

Filosofisen logiikan varhaisvuosina käytettiin aksomaattista metodia tuon logiikan peruskäsitteiden karakterisointiin. Kun sittemmin keksittiin Jaakko Hintikan ja Saul Kripken semantiikka modaalilogiikalle ja sen laajennuksille muihin filosofisen logiikan alueisiin, semanttiset menetelmät saivat etuaseman filosofien, matemaatikkojen ja tietojenkäsittelijöiden parissa. Nämä menetelmät eivät kuitenkaan osoita päättelyprosessien rakennetta, jotka välttämättä liittyvät loogiseen representaatioon.

Moderni todistusteoria on saanut alkunsa tyytymättömyydestä aksiomaattiseen menetelmään, yrityksessä esittää loogisen päättelyn prosessit totuudenmukaisesti. Sara Negrin työt tällä alalla kuuluivat ensin puhtaaseen todistusteoriaan vuosina 1997–2003 Gerhard Gentzenin, Oiva Ketosen, Albert G. Dragalinin ja Anne Sjerp Troelstran luomassa traditiossa. Vuonna 2003 Negri löysi tavan laajentaa aiemmin saavuttamansa tulokset filosofisen logiikan keskeisille alueille. Siihen aikaan monet pitivät todistussysteemien kehittämistä modaalilogiikalle ja sen lähialueille mahdottomana.

Oiva Ketosen 85-vuotispäivää juhlimassa. Sara Negri (vas.), Oiva Ketonen, Jan von Plato. Kuva: Sara Negrin kotiarkisto

Ratkaiseva askel tässä ohjelmassa oli modaalilogiikan perustavien systeemien muotoilu järjestelmiksi todistussääntöjä, osana pitkälle kehitettyä metodologiaa todistusten rakenteen analysoimiseksi, josta Negri käytti nimitystä todistusanalyysi. Hänen käänteentekevä työnsä aiheesta ilmestyi vuonna 2005 ja siitä on sittemmin tullut hyvin laajasti referoitu ja vaikuttava työ, mm. useamman väitöskirjan perusta sekä Suomessa että ulkomailla. Tämän teorian esittely muodostaa neljännen osan hänen monografiastaan "Proof Analysis" jonka hän kirjoitti yhdessä professori Jan von Platon kanssa.

Takaisin