Takaisin

Pirkko Nuolijärvi

Pirkko Sinikka Nuolijärvi
19.7.1949, Artjärvi

Filosofian kandidaatti 1972, filosofian lisensiaatti 1985 ja filosofian tohtori 1986 (suomen kieli), Helsingin yliopisto

Kotimaisten kielten keskuksen johtaja, professori 1998-
Suomen kielen ja viestinnän apulaisprofessori 1989−1998, Helsingin kauppakorkeakoulu
Vs. suomen kielen professori 1993−1994, Helsingin yliopisto
Vs. suomen kielen apulaisprofessori 1987−1988, Helsingin yliopisto
Suomen kielen dosentti 1987−, Helsingin yliopisto
Vs. yliopistonlehtori 1986−1987, Uppsalan yliopisto, fennougristiikan laitos
Projektitutkija 1982−1985, Muuttajien kieli -hanke, Suomen Akatemia
Tutkija 1976−1981, 1986, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Vanhempi arkistoassistentti 1973−1976, Sanakirjasäätiö
Tutkimusapulainen 1971−1972, Käänteissanakirja, Suomen Akatemia

Palkinnot ja huomionosoitukset
Vaasan yliopiston humanistisen tiedekunnan kunniatohtori 2006
Svenska Folkskolans Vänner, Brobyggarpriset 2012
Suomen Kulttuurirahaston palkinto 2000
August Ahlqvistin, Kai Donnerin, Artturi Kanniston ja Yrjö Wichmannin rahaston väitöskirjapalkinto 1987
E. A. Saarimaan rahaston palkinto 1977
Viron opetus- ja tiedeministeriön ansiomerkki 2009
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki 2005
Svenska Finlands folkting -ansiomerkki 2003

Kuva: Otso Kaijaluoto
Tekstit: Pirkko Nuolijärvi (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Tieteellisiä ja hallinnollisia luottamustehtäviä

 • Vaasan yliopiston hallituksen jäsen 2009-
 • Suomen Akatemian hallituksen jäsen 2004−2009, hallituksen varapuheenjohtaja 2007−2009, humanistisen toimikunnan jäsen 1989−1991
 • Kotikielen Seuran puheenjohtaja ja sen aikakauskirjan Virittäjän toimitusneuvoston puheenjohtaja 1997−2003
 • Sanastokeskus TSK ry:n hallituksen jäsen 2007−2014
 • Jyväskylän yliopiston soveltavan kielentutkimuksen laitoksen (SOLKI) neuvottelukunnan jäsen 2000−2013
 • Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran valtuuskunnan jäsen 2000−2009
 • Ulkomaisten yliopistojen suomen kielen ja kulttuurin neuvottelukunnan jäsen (UKAN) 1996−2004
 • Kieliasiain neuvottelukunnan varapuheenjohtaja 2004-
 • Kielilakikomitean jäsen 1999−2001
 • Suomen Viron-instituutin hallituksen puheenjohtaja 2014-
 • Euroopan kansallisten kielentutkimuslaitosten yhteistyöelimen jäsen (European Federation of National Institutions for Language, EFNIL) 2001-
 • Pohjoismaiden kielineuvoston jäsen 2004−2008
Takaisin