Takaisin

Pirkko Nuolijärvi

Pirkko Sinikka Nuolijärvi
19.7.1949, Artjärvi

Filosofian kandidaatti 1972, filosofian lisensiaatti 1985 ja filosofian tohtori 1986 (suomen kieli), Helsingin yliopisto

Kotimaisten kielten keskuksen johtaja, professori 1998-
Suomen kielen ja viestinnän apulaisprofessori 1989−1998, Helsingin kauppakorkeakoulu
Vs. suomen kielen professori 1993−1994, Helsingin yliopisto
Vs. suomen kielen apulaisprofessori 1987−1988, Helsingin yliopisto
Suomen kielen dosentti 1987−, Helsingin yliopisto
Vs. yliopistonlehtori 1986−1987, Uppsalan yliopisto, fennougristiikan laitos
Projektitutkija 1982−1985, Muuttajien kieli -hanke, Suomen Akatemia
Tutkija 1976−1981, 1986, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Vanhempi arkistoassistentti 1973−1976, Sanakirjasäätiö
Tutkimusapulainen 1971−1972, Käänteissanakirja, Suomen Akatemia

Palkinnot ja huomionosoitukset
Vaasan yliopiston humanistisen tiedekunnan kunniatohtori 2006
Svenska Folkskolans Vänner, Brobyggarpriset 2012
Suomen Kulttuurirahaston palkinto 2000
August Ahlqvistin, Kai Donnerin, Artturi Kanniston ja Yrjö Wichmannin rahaston väitöskirjapalkinto 1987
E. A. Saarimaan rahaston palkinto 1977
Viron opetus- ja tiedeministeriön ansiomerkki 2009
Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki 2005
Svenska Finlands folkting -ansiomerkki 2003

Kuva: Otso Kaijaluoto
Tekstit: Pirkko Nuolijärvi (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Tieteellinen toiminta

Tutkimusteemat

 • Suomen kielen vaihtelu ja muutos
 • Julkinen vuorovaikutus
 • Puhekieli kirjallisuudessa
 • Kielen asema

Julkaisut

5 monografiaa, 6 toimitettua teosta, n. 100 tieteellistä artikkelia, n.100 yleistajuista artikkelia, sanomalehtikirjoitusta ja kolumnia

Monografiat

 • Kieliyhteisön vaihto ja muuttajan identiteetti [The identity and the dialects of the migrant]. Tietolipas 100. SKS, Helsinki 1986. 181 s.
 • Kolmannen sukupolven kieli. Helsinkiin muuttaneiden suurten ikäluokkien eteläpohjalaisten ja pohjoissavolaisten kielellinen sopeutuminen [The language of the third generation]. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 436. SKS, Helsinki 1986. 354 s.
 • Nuolijärvi, Pirkko [& Tiittula, Liisa]. Televisiokeskustelun näyttämöllä. Televisio-institutionaalisuus suomalaisessa ja saksalaisessa keskustelukulttuurissa [On scene of tele-vision discussion]. SKS, Helsinki 2000. 387 s.
 • Nuolijärvi, Pirkko [& Sorjonen, Marja-Leena]. Miten kuvata muutosta? Puhutun kielen tutkimuksen lähtökohtia murteenseuruuhankkeen pohjalta [How to describe a change? The study of spoken Finnish based on the follow-up study of dialects of Finnish]. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 133. Helsinki 2005. 149 s.
 • [Tiittula, Liisa &] Nuolijärvi Pirkko. Puheen illuusio suomenkielisessä kaunokirjallisuudessa [The illusion of speech in Finnish fiction]. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1401. SKS, Helsinki 2013. 637 s.

 

Toimitetut teokset

 • [Lehtinen, Raija,] Nuolijärvi, Pirkko, [Lehtinen, Tapani & Paunonen, Heikki] (toim.), Kielitieteellisiä lehtiä. Kotikielen Seuran sadannen toimintavuoden täyttyessä. Suomi 124: 4. SKS, Helsinki 1976. 149 s.
 • [Laitinen Lea,] Nuolijärvi Pirkko [& Saari Mirja] (toim.). Leikkauspiste. Kirjoituksia kielestä ja ihmisestä [Intersection. Studies on language and people]. Suomi 158. SKS, Helsinki 1991. 319 s.
 • Nuolijärvi, Pirkko [& Tiittula, Liisa] (toim.). Talous ja kieli I [Business and Language I]. Publications of the Helsinki School of Economics and Business Administration, D-169. Helsinki 1992. 259 s.
 • [Nikko, Tuija &] Nuolijärvi, Pirkko (toim.). Talous ja kieli III [Business and Language III]. Publications of the Helsinki School of Economics and Business Administration, series D, 1998. 225 s.
 • [Huttunen, Sirpa &] Nuolijärvi, Pirkko (toim.). Tahdon sanoa. Kirjoituksia kielen ja perinteen voimasta. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1035. SKS, Helsinki 2005. 186 s.
 • [Johansson, Marjut,] Nuolijärvi, Pirkko [&Pyykkö, Riitta] (toim.). Kieli työssä: asiantuntijatyön kielelliset käytännöt. Helsinki: SKS, 2011. 245 s.
Pirkko Nuolijärvi soutamassa Mekrijärvi kesällä 2005. Kuva: Liisa Tiittula.​
Pirkko Nuolijärvi soutamassa Mekrijärvi kesällä 2005. Kuva: Liisa Tiittula.​

 

Takaisin