Takaisin

Pirjo Lyytikäinen

Pirjo Riitta Lyytikäinen
10.10.1953, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1986 ja filosofian tohtori 1992 (kotimainen kirjallisuus), Helsingin yliopisto

Kotimaisen kirjallisuuden professori 1998-, Helsingin yliopisto

Tutkija 1987–1990 (Koneen säätiö), assistentti 1990–1993 (Helsingin yliopisto), apulaisprofessori 1993–1994 (Helsingin yliopisto), vanhempi tutkija 1994–1998 (Suomen akatemia)

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat: suomalaisen kirjallisuuden kehitys kohti modernismia, erityisesti 1900-luvun alun symbolismista ja dekadenssista varhaiseen modernismiin 1930-luvulla. Kirjallisuuden kansainväliset suuntaukset Suomen kirjallisuudessa.  Kirjallisuuden lajit ja allegorian kysymykset. Allegoriset  luontofantasiat Aleksis Kiven romantiikasta nykykirjallisuuteen ja niiden suhde kansainvälisen kirjallisuuden traditioihin. Uusimpana tutkimuslinjana kirjallisuus ja tunteet.

Palkinnot:
Tietokirjailijapalkinto, Suomen Tietokirjailijat ry 2014

Tekstit: Pirjo Lyytikäinen

Kotimaisen kaunokirjallisuuden hyväksi

Kotimaisen kirjallisuuden tutkijan ja opettajan työhön liittyy toimiminen järjestöissä, jotka edistävät kirjallisuuden asemaa, sitä koskevan tiedon tuottamista, levittämistä ja tallentamista. Tärkein toimintakenttä alan ammatillisen järjestön eli Kirjallisuudentutkijain Seuran lisäksi on Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS).

Pirjo Lyytikäinen on toiminut Kirjallisuudentutkijain Seurassa vuosikirjan päätoimittajana, hallituksen jäsenenä, seuran puheenjohtajana ja Avain-lehden toimitusneuvostossa ja refereenä. SKS:ssä hän on ollut aktiivinen monissa luottamustehtävissä, viime vuosina erityisesti Kirjallisuuden Neuvottelukunnassa. Hän kuuluu SKS:n kustantamon pitkäaikaiseen kirjoittajakuntaan. SKS on julkaissut kaikki hänen monografiansa. Hän on myös toimittanut monia kirjoa SKS:lle ja ollut arvioimassa käsikirjoituksia.

Lyytikäisen kansainväliseen toimintaan kuuluu osallistuminen maailmanlaajuiseen vertailevan kirjallisuustieteen järjestöön International Comparative Literature Association (ICLA). Hän on mukana sen pitkäaikaisessa kirjallisuushistoria-hankeessa History of Nordic Literary Cultures, jossa kartoitetaan Pohjoismaisten kirjallisten kulttuurien piirteitä. Lisäksi hän on toiminut yhdistyksen hallituksessa.

Professori Lyytikäinen luennoi ja opettaa myös ulkomailla. Hän on esimerkiksi opettanut Suomen kirjallisuutta useissa saksalaisissa yliopistoissa saksaksi. Lisäksi hän on pitänyt lukuisia kutsuvierasluentoja, joiden aiheena on ollut suomalainen ja pohjoismainen kirjallisuus.

Johtaessaan Kirjallisuuden valtakunnallista tutkijakoulua vuosina 2007–2013 Lyytikäinen osallistui kansainväliseen opetukseen. Sitä kautta on syntynyt pysyviä suhteita Bergamon, Tukholman, Giessenin ja Lissabonin yliopistoihin sekä HERMES-verkoston kautta muihinkin eurooppalaisiin yliopistoihin. Viimeksi Lyytikäinen opetti “Mestariluokkaa” Lissabonin Konsortian järjestämässä kesäkoulussa vuonna 2014.

Monenlaisten tieteellisten arviointitehtävien ohella (Suomen Akatemia ja säätiöt) Lyytikäinen on arvioinut kaunokirjallisuuden hakemuksia Alfred Kordelinin säätiössä.

Dekadenssikonferenssin puhujia Haldenissa, Norjassa kesäkuussa 2014. Vasemmalta:  Anna Gural-Migdal, Melanie Hawthorne, Riikka Rossi, Julia Przybos ja Pirjo Lyytikäinen. Kuva: Melanie Hawthorne.​
Dekadenssikonferenssin puhujia Haldenissa, Norjassa kesäkuussa 2014. Vasemmalta: Anna Gural-Migdal, Melanie Hawthorne, Riikka Rossi, Julia Przybos ja Pirjo Lyytikäinen. Kuva: Melanie Hawthorne.​

 

Takaisin