Takaisin

Pirjo Kukkonen

Pirjo Liisa Helinä Kukkonen
5.9.1949, Oulunsalo

Filosofian kandidaatti 1974 (pohjoismainen filologia), maisteri 1974, lisensiaatti 1983 (pohjoismaiset kielet), tohtori 1989, Helsingin yliopisto
Valantehneen kielenkääntäjän tutkinto (suomi–ruotsi) 1976
Aineenopettajakoulutus 1974–1975, Helsingin yliopisto

Ruotsin kielen kääntämisen professori 2011–, Helsingin yliopisto
vt. ruotsin kääntämisen professori 2009–2011, ruotsin kielen (käännöstutkimus) yliopistonlehtori 2004–2009, Helsingin yliopisto

Pohjoismaisten kielten dosentti 2005–, Oulun yliopisto
Käännöstieteen laitoksen johtaja 2000–2003, ruotsin kääntämisen ja tulkkauksen vt. professori 2000–2004, Helsingin yliopisto
Stipenditutkija 1994–1996
Ruotsin kääntämisen ja tulkkauksen lehtori 1991–2004, vt. apulaisprofessori 1991–1994, Kouvolan kääntäjänkoulutuslaitos/Käännöstieteen laitos, Helsingin yliopisto
Pohjoismaisten kielten assistentti 1983–1988 ja 1988–1991, Helsingin yliopisto
Pohjoismaisten kielten tuntiopettaja, vt. lehtori, vt. assistentti, vt. apulaisprofessori 1975–1983, 1990, Helsingin yliopisto

Tieteellisen toimikunnan jäsen, International Semiotics Institute 2014–
Toimituskunnan ja tieteellisen toimikunnan jäsen, Punctum. International Journal of Semiotics 2013–
Ruotsin kääntämisen tutkimusvastaava 2011–, Helsingin yliopisto
Helsingin yliopiston TraST-tutkijayhteisön tutkija, johtoryhmän jäsen 2013–2016
Semiotics and Cultural Heritages: Semiotics, Translation and Cultural Heritages, tutkija 2012–
IASS/AIS The International Association for Semiotic Studies – Association Internationale de Sémiotique, executive member 2009–
11th International Symposium on Semiotics and Translation SemTra2015 in Kaunas, Lithuania, Directors: Pirjo Kukkonen & Ritva Hartama-Heinonen 2000–, Helsingin yliopisto
Nordic Association for Semiotic Studies, hallituksen jäsen 1999–2012
Semiotiikan verkostoyliopisto, hallituksen jäsen, opettaja, tutkija 2003–2012
ISI, International Institute for Semiotic and Structural Studies, hallituksen jäsen 2002–2013
Kouvolan tutkimusryhmä – Kouvola Research Group, Kouvolan kaupungin rahoittama, projektinjohtaja, tutkija 2001–2004
Popular Imagination (Nordic Network of Folklore, Åbo Akademi University), tutkija 1999–2002
Understanding, Misunderstanding, and Self-understanding, tutkija (ESR-projekt) 1999–2000

Suomen Semiotiikan seuran varapuheenjohtaja 1997–
Ruotsin kielen asiantuntija eri ministeriöissä 1993–1996, HAUS kehittämiskeskus OY:ssa 1993–1996 ja Tasavallan presidentin kansliassa 1994–1999

Tieteelliset julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat: Kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen tutkimus, sosio- ja kulttuurisemiotiikka

Palkinnot ja erityissaavutukset
ICoN Lifetime Achievement Award 2015
Tiedeyhteisön kultainen ansiomerkki 2014
Juhlakirja 60-vuotispäivän kunniaksi 5.9.2009
Semiotiikan ”Oscar-palkinto” 2006
Suomen Semiotiikan Seuran kunniajäsen 2006
Helsingin yliopiston Vuoden Esimies -palkinto 2001

Kuva: Ari Aalto
Tekstit: Pirjo Kukkonen (Tomas Sjöblom, toim.)

Kielen voima, valta ja vapaus

Pirjo Kukkonen on ensimmäinen ruotsin kielen kääntämisen professori niin Suomessa kuin maailmallakin. Kääntäminen on samalla niin pitsinnypläystä kuin laajojen asioiden hallintaa. Vasta kun kääntäjä tai käännöstutkija luupillaan alkaa tarkastella käännettävää tai tutkittavaa tekstiä, paljastuvat tekstin pienimmätkin piilossa olevat merkitykset. Kääntäminen on tiedon arkeologiaa, uteliaisuutta, salapoliisina olemista, etsimistä ja löytämistä.

Kukkonen on tutkinut mm. sitä, miten käsitteitä analysoidaan: miten tiede, tieto, rauha, hiljaisuus ja rakkaus saavat merkityksensä. Populaarikulttuurin tekstien ja laululyriikan kääntämisen tutkimuksissaan hän on 1980-luvulta lähtien tarkastellut tekstien kulttuurista kohtaamista ja laulujen nomadielämää tutkimalla suomalaista laulukulttuuria, maailmanmusiikkia tangoa, fadoa ja flamencoa ja niiden tekstejä tai sitä, miten lyyrisen kokoelman Kantelettaren laulutekstit siirtyvät ruotsin kieleen. Suurtyö on ollut tutkia, miten modernistiset tekstit, kuten Volter Kilven tekstit, kääntyvät ruotsiksi.

Pirjo Kukkosen ”I språkets vida rum” (2014) käsittelee Volter Kilven ”Alastalon salissa” -teoksen ruotsinnosta, jonka on tehnyt Thomas Warburton.

Kääntäminen ilmiönä on perustavaa laatua oleva semioottinen kategoria. Kääntämisen alalla Kukkosen tutkimuksen kohteina ovat kulttuurinen kääntäminen ja tulkinta, joiden juuret ovat filologiassa – filo ja logos, ’se joka rakastaa sanoja ja kieltä’; varhainen filologiahan oli sanojen ja tekstien tarkkaa tulkintaa ja ymmärtämistä, tekstikritiikkiä, tekstifunktioita ja stilistiikkaa suhteessa yhteyteensä. Siksi Kukkonen käyttää ylpeänä epiteettiä filologi niin kielen ja käännösten tutkimuksessa kuin semiotiikassa.

Kukkosen erikoisaloja ovat kulttuuri- ja sosiosemiotiikka, kääntämisen aloista kaunokirjallinen ja kulttuurinen kääntäminen, laulutekstien kääntäminen, av-kääntäminen sekä tv- ja elokuvakääntäminen. Suuria projekteja ovat olleet historiallinen väitöskirjatutkimus tiede-käsitteen ja tieteen kielen kehittymisestä (1989), Kanteletar-ruotsinnostutkimus (2009) ja Volter Kilpi ‑ruotsinnostutkimus (2014). Projekteista suurin on tällä hetkellä käynnissä, Fack och fiktion: Finlands svenska översättningshistoria 1800–2000 (Suomen ruotsalainen käännöshistoria 1800–2000), jossa tarkastellaan, miten kääntäminen on luonut kollektiivista muistia ja siirtänyt kulttuurista perintöä.

Pirjo Kukkonen
Kuva: Mika Federley.

Kukkonen kuuluu laulunkääntämistutkimuksen edelläkävijöihin. Teoksessaan Tango Nostalgia (1996, 2. painos 2003) hän analysoi tangosanoituksia vuodesta 1800 eteenpäin, niin alkuperäisinä kuin eri kielille käännettyinä. Tutkimus Kantelettaren ruotsinnoksista puolestaan johti teokseen Det sjungande jaget (2009).

Opettajana ja tutkijana Kukkonen näkee kielen humanismin voimana ja tieteen ja tutkimuksen elämänasenteena. Kielen ja kirjallisuuden estetiikkaa ja rytmiä ruokkivat puolestaan taide ja musiikki. Kukkonen aloitti tutkimalla satiiria lingvistiikan ja stilistiikan näkökulmista, kunnes semantiikka – merkityksen kysymykset – alkoi kiinnostaa, ts. miten käsitteet liikkuvat ajassa ja paikassa ja kuvaavat historiaa ja kulttuurihistoriaa.

Seuraava askel merkityksen tutkimuksen tiellä on ollut semiotiikka, yleinen merkki-, merkitys- ja kommunikaatiotiede. Toisin sanoen se, miten käytämme, luomme, ymmärrämme ja tulkitsemme ei vain kielellisiä merkkejä, vaan kaikenlaisia inhimillisen kommunikaation merkkejä osana laajempia merkkijärjestelmiä, vaikkapa kieli- ja kulttuurisidonnaisten ilmiöiden, kuten tangon ja hiljaisuuden, tutkimukset osoittavat. Kääntämisen tutkimuksessa monitieteinen semiotiikka, kuten sosio- ja kulttuurisemiotiikka, kuvaa ja selittää kaikkia niitä moninaisia merkkejä, jotka rakentavat kulttuurin tuottamia komplekseja tekstejä.

Pirjo Kukkosen teos ”Det sjungande jaget” käsittelee ”Kantelettaren” ruotsinnoksia.

 

 

Takaisin