Takaisin

Mikko Tolonen

Mikko Sakari Tolonen
5.8.1976, Espoo

Filosofian tohtori, Helsingin yliopisto, 2010 (yleinen historia)

Digitaalisten aineistojen tutkimuksen vt. professori 2015, Helsingin yliopisto
Post-doc tutkija, Helsingin yliopiston tutkijakollegium, 2012–2015
Leverhulme visiting Fellow, University of St Andrews, Department of Philosophy, 2012–2013
Post-doc tutkija, Philosophical Psychology, Morality, and Politics, Suomen Akatemian huippuyksikkö, 2010–2012

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat: Varhaismodernin ajan aate- ja filosofian historia, erityisesti 1700-luku. Digitaalisten ihmistieteiden soveltaminen historiantutkimukseen.

Tekstit: Mikko Tolonen (Kaija Hartikainen, toim.)

Digihumanismin opetusta

Minut valittiin keväällä 2015 digitaalisten aineistojen tutkimuksen määräaikaisen professuurin hoitoon. Samalla minulle avautui väylä osallistua digitaalisten ihmistieteiden institutionaaliseen kehitykseen mm. digihumanismin opetuksen suunnittelun kautta sekä jatkaen sitä yhteisten verkostojen rakentamista ja tutkimusalan profiilin nostamista, jota teimme erityisesti Kaius Sinnemäen kanssa aikaisemmin tutkijakollegiumissa.

Ehkä tällä hetkellä näkyvin instrumentti tässä toiminnassani on ollut Digitaalisen humanismin temaattisen sivuainekokonaisuuden suunnittelu. Yhdessä Aalto yliopiston tutkijan ja yhden digihumanismin tietojenkäsittelypuolen pioneerin, Eetu Mäkelän, kanssa vedämme lukuvuonna 2015–2016 läpi kokonaisuuden, joka koostuu kolmesta osasta ja useista tätä varten valikoiduista kursseista. Lukuvuosittain digihumanismin kokonaisuus päättyy keväiseen yhteistyöprojektiin.

Digital Humanities Hackathon, toukokuu 2015, Mikko Tolonen ja Eetu Mäkelä työn touhussa. Kuva Timo Honkela.

Ensimmäistä versiota tällaisesta Humanisti-Hackathonista (joka oli Timo Honkelan idea) pilotoitiin innostuneen, osaavan ja laajan vetäjäporukan kanssa keväällä 2015. Toivon mukaan tästä digihumanismin opintokokonaisuudesta kehittyy jotain pysyvää, jonka pohjalta pystytään myös laajentamaan opetustoimintaa tarpeen mukaan muihinkin tiedekuntiin sekä kehittämään yhteistyötä edelleen mm. Aalto yliopiston kanssa.

Digitaalisten ihmistieteiden yhteistyöprojekti meneillään tutkijakollegiumissa, toukokuu 2015. Kuva Mika Federley.

 

Takaisin