Takaisin

Mikko Saikku

13.2.1963, Helsinki

Filosofian tohtori (Pohjois-Amerikan tutkimus) 2001, lisensiaatti 1993, kandidaatti 1992, humanististen tieteiden kandidaatti 1989 (yleinen historia), Helsingin yliopisto
Pohjois-Amerikan tutkimuksen dosentti 2007, Helsingin yliopisto
Ympäristöhistorian dosentti 2002, Tampereen yliopisto

Yhdysvaltain tutkimuksen professori 2015–, Helsingin yliopisto
Tutkija 2014–2016, Helsingin yliopiston tutkijakollegium
Yleisen historian professori 2011–2013, Helsingin yliopisto
Pohjois-Amerikan tutkimuksen professori 2006, Tampereen yliopisto
Yhdysvaltain tutkimuksen professori 2002–2005, Helsingin yliopisto
Pohjois-Amerikan tutkimuksen yliopistonlehtori 2001–2015, Helsingin yliopisto
Ulkoeurooppalaisten maiden historian assistentti 1996–2001, Helsingin yliopisto

Tutkimusintressit: Ihmisen aiheuttamat ympäristömuutokset Yhdysvaltain eteläosissa, erityisesti Mississippi-joen alajuoksulla; Yhdysvaltain eteläosien kulttuuri, Pohjois-Amerikan suomalaissiirtolaisten luontosuhde, sukupuuttojen biologia, ympäristöhistorian ja Yhdysvaltain tutkimuksen metodologia, luonnonsuojelun historia, erämaasymboliikan käyttö kansallisen identiteetin rakentumisessa Pohjois-Amerikassa ja Pohjoismaissa.

Julkaisut

Teksti: Mikko Saikku (Tiia Niemelä, toim.)
Kuva: Veikko Somerpuro

Akateemisen maailman kansainväliset verkostot

Mikko Saikku on toiminut hyvin aktiivinen erilaisissa Yhdysvaltain tutkimuksen ja ympäristöhistorian tieteellisissä yhdistyksissä sekä Suomessa että kansainvälisesti.

– Mielestäni jokaisen itseään kunnioittavan yliopisto-opettajan tai tutkijan pitää jollakin tavalla olla mukana laajemman tiedeyhteisön toiminnassa. Se on erottamaton osa tätä työtä.

Saikku huomauttaa, että yliopisto on aina ollut korostetusti kansainvälinen yhteisö. Tiedeyhteisö ei rajoitu vain yhteen kaupunkiin tai yhteen yliopistoon, vaan on maailmanlaajuinen. Hänen mielestään ainakaan Helsingin yliopiston humanisteilla ei ole kansainvälisten suhteiden hoidossa mitään hävettävää, sillä olemme kansainvälisesti tunnettuja ja hyvin verkostuneita. Hän hieman ihmetteleekin viime vuosina yliopistoa kohtaan osoitettuja kansainvälisyyden lisäämisen vaatimuksia, sillä hänestä tilanne on ainakin Helsingin yliopiston osalta jo aivan mainio.

Suomen Yhdysvaltain tutkimuksen seuran (FASA) Mikko Saikku ja Ari Helo järjestivät Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa toukokuussa 2015 Yhdysvaltain vallankumouskautta käsitelleen symposiumin, johon osallistui joukko eturivin amerikkalaishistorioitsijoita. Vasemmalta Peter Onuf (University of Virginia), Alan Taylor (UC Davis/University of Virginia), Annette Gordon-Reed (Harvard University), Ari Helo (Oulun yliopisto), Sami Pihlström (HY), Gordon Wood (Brown University), Daniel Walker-Howe (UCLA/Oxford University), Andrew O’Shaughnessy (University of Virginia) ja Mikko Saikku (HY). Kuva: Jonathan Lagerquist.

Yliopistomme Pohjois-Amerikan tutkimuksen ohjelman vierailevat Fulbright Bicentennial –professorit ja Markku Henrikssonin isännöimät kansainväliset Maple Leaf & Eagle –konferenssit avasivat ovet kansainväliseen tiedeyhteisöön niin Saikulle kuin monelle muullekin tulevalle Yhdysvaltain-tutkijalle jo opiskeluaikoina. Saikku korostaa kansainvälisen tieteellisen verkostoitumisen hyötyjä paitsi tutkijan itsensä myös hänen opiskelijoidensa kannalta. Hän kannustaa opiskelijoita aktiivisuuteen verkostojen luomisessa sekä lähtemään maailmalle laajentamaan perspektiiviään. Varhaiset jatko-opinnot Donald Worsterin johdolla Kansasin yliopistossa olivat Saikulle itselleen korvaamattomia paitsi oman tutkimustyön ja akateemisen verkostoitumisen myös kulttuurisen ymmärryksen ja maailmankuvan laajentamisen kannalta. Hänen mukaansa kaikkien, jotka tutkivat vierasta kulttuuria, olisi ehdottomasti matkustettava tutkimusalueelleen, mielellään jo perustutkintovaiheessa.

–Sanoisin, että jokaiselle tekisi ihan hyvää viettää muutama vuosi ulkomailla. Minulle on ainakin ollut todella hyödyllistä viettää pidempiä aikoja Yhdysvalloissa. Siinä asettuvat uuteen perspektiiviin sekä suomalaisen että yhdysvaltalaisen systeemin hyvät ja huonot puolet.

Yhdysvaltain tuntija Saikku kritisoi sitä, että Suomessa tunnutaan tällä hetkellä hyvin kritiikittömästi kopioitavan ”amerikkalaista systeemiä” tuntematta sitä oikeastaan lainkaan. Hänen mielestään on ongelmallista, että muista kulttuureista otetaan mallinnoksia tuntematta asioiden taustoja.

Saikku korostaa tiedeyhteisön roolia tutkimustyössä. Hänestä on vaarallista, jos aloitteleva tutkija linnoittautuu omaan poteroonsa väkertämään omaa pientä juttuaan keskustelematta laajemman tiedeyhteisön kanssa. Hän kannustaakin opiskelijoita hakemaan töihinsä laajasti palautetta ja keskustelemaan samasta aiheesta kiinnostuneiden tutkijoiden kanssa, sillä heiltä voi saada kullanarvoista ohjausta. Emme kuitenkaan ole tässä maailmassa yksin.

–Yliopisto on aidosti maailmanlaajuinen yhteisö, ollut sitä jo satoja vuosia.

 

Mikko Saikun tärkeimmät nykyiset akateemiset luottamustoimet:

  • Puheenjohtaja, Nordic Association for American Studies (NAAS), 2015–19
  • Hallituksen jäsen, European Association for American Studies (EAAS), 2015–16
  • Puheenjohtaja, Suomen Yhdysvaltain tutkimuksen seura ry, 2014-2015
  • Pohjoismaiden alue-edustaja, European Society for Environmental History, 2015–17
  • Suomen-kirjeenvaihtaja, Journal of American History, Organization of American Historians (OAH), 2010–
  • Toimitusneuvoston jäsen, American Studies in Scandinavia, Nordic Association for American Studies and University Press of Southern Denmark, 2014 -
Takaisin