Takaisin

Mika Lavento

29.3.1962, Kajaani

Filosofian maisteri 1989, filosofian lisensiaatti 1997, filosofian tohtori 2001
Arkeologian dosentti 2002, Helsingin yliopisto

Arkeologian professori 2004–, Helsingin yliopisto
Vanhempi tutkija 2008–2009, Norja tiedeakatemia
Yliopistonlehtori 2001–2003, Helsingin yliopisto
Assistentti 1991–2001, Helsingin yliopisto
Kenttätutkimustehtäviä 1986–1991, Museovirasto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat:
Pronssikausi, myöhäisneoliittinen kivikausi, geoarkeologia, arkeologinen inventointi

Luottamustehtävät, palkinnot ja erityissaavutukset:
Suomen Tiedeseuran jäsen 2012–
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen puheenjohtaja 2010–
Suomen arkeologisen seuran puheenjohtaja 1999–2002

Kuva: Mika Federley
Teksti: Mika Lavento (Kaija Hartikainen, toim.)

Ihminen luonnon osana

Oma tutkimusaineistoni liittyy pääosin pronssi- ja varhaismetallikauteen. Aineisto lisääntyy koko ajan ja vaikuttaa merkittävästikin aikaisempiin käsityksiimme menneisyydestä. Olen tehnyt käytännön kenttätutkimusta aikakauden kohteilla Suomessa, Venäjällä ja Baltian maissa sekä tutkinut esineistöä eri tavoin. Näkökulmat voivat olla sekä luonnontieteellisiä että humanistisia ja niiden avulla hankittua tietoa käytetään lähtökohtana ihmisyhteisöjen ymmärtämisessä.

Luonto on muuttunut jatkuvasti ja vaatinut ihmistä sopeutumaan. Ihminen vaikuttaa osaltaan itse luonnon muutokseen ja varsinkin viime aikoina ympäristön muutos on ollut yhä enemmän ihmisestä riippuvaista. Menneiden aikakausien tarkastelu vaatii kuitenkin sekä luonnossa tapahtuneiden muutosten, että kulttuurin näkökulmien ymmärtämistä.

Arkeologia yhdistää monia tieteitä ja kehittyy tästä syystä metodisesti nopeasti. Uutta tietoa on saatu esimerkiksi lipiditutkimuksillamme, jota on tehty keramiikan rasvajäännöksiä analysoimalla. Tutkimusten avulla pystyttiin osoittamaan, että karjanhoito alkoi Suomessa jo ainakin nuorakeraamisen kulttuurin aikana n. 4500 vuotta sitten.

Ust’Necheran Evenkipaimenten porot Zhuja-jooella, Itä-Siperiassa. Kuva: Mika Lavento, 2007.

 

Takaisin