Takaisin

Mika Lavento

29.3.1962, Kajaani

Filosofian maisteri 1989, filosofian lisensiaatti 1997, filosofian tohtori 2001
Arkeologian dosentti 2002, Helsingin yliopisto

Arkeologian professori 2004–, Helsingin yliopisto
Vanhempi tutkija 2008–2009, Norja tiedeakatemia
Yliopistonlehtori 2001–2003, Helsingin yliopisto
Assistentti 1991–2001, Helsingin yliopisto
Kenttätutkimustehtäviä 1986–1991, Museovirasto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta
Tutkimusteemat:
Pronssikausi, myöhäisneoliittinen kivikausi, geoarkeologia, arkeologinen inventointi

Luottamustehtävät, palkinnot ja erityissaavutukset:
Suomen Tiedeseuran jäsen 2012–
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen puheenjohtaja 2010–
Suomen arkeologisen seuran puheenjohtaja 1999–2002

Kuva: Mika Federley
Teksti: Mika Lavento (Kaija Hartikainen, toim.)

Hallinto ei ole vihollisemme

Hallintoon tutustuin silloin, kun edellinen arkeologian professorimme eläköityi ja kulttuurien tutkimuksen laitos tarvitsi uuden johtajan. Jouduin tähän vastuulliseen asemaan tehtävään ilman että olisin juuri voinut vaikuttaa asiaan. Kokemusta minulla ei tehtävästä ollut, mutta pianhan sitä alkoi kertyä. Sain apua muilta ja yhdessä miettien pääsimme eteenpäin.

Vaikka yliopistossa tehtiin uudistuksia jatkuvasti, ei sekään tuntunut kohtuuttomalta. Menin mukaan myös tiedekuntaneuvoston toimintaan ja tutustuin lisäksi syventävien ja jatko-opintojen kehittämiseen humanistisen tiedekunnan erilaisissa ryhmissä.

Hallinnon tehtävien hoitaminen ei tunnu olevan monien tutkimukseen taipuvaisten yliopistoihmisten sydäntä lähellä. Silti hallintoon osallistuminen on antanut kiinnostavia hetkiä. Käytäntöjen rakentaminen on saattanut johtaa arvaamattomiin ja kiinnostaviin keskusteluihin, jotka ovat tuoneet uusia ajatuksia puuduttavilta vaikuttaneiden tehtävien hoitoon.

Ymmärrän selittämättäkin sen käytännön ongelman, että ilman käytännöllistä hallintoa yliopiston toiminta olisi joko yksinvaltaista tai toimisi nykyistä huonommin. Tämänhetkinen ongelma on kuitenkin se, ettei perustasolla tehtävä opetus- ja tutkimustyön tekeminen pääse aina riittävän selvästi esille. Erilaisten näkemysten esille tuominen olisi oleellista kuitenkin niin kauan kuin uudistuksia tehdään, sillä onhan yliopistoa välttämätöntä kehittää myös tulevaisuudessa.

Takaisin