Takaisin

Matti Sintonen

Matti Tapani Sintonen
20.9.1951, Kuusankoski

Ylioppilas, Huntington North High School, Indiana, USA 1969 ja Kouvolan lyseo 1971
Filosofian kandidaatti 1976, lisensiaatti 1977, tohtori 1984 (teoreettinen filosofia), Helsingin yliopisto
Valtiotieteiden maisteri 1979 (käytännöllinen filosofia), Helsingin yliopisto
Dosentti 1985- (käytännöllinen filosofia), Helsingin ja Turun yliopistot

Johtaja 2014-, filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
Teoreettisen filosofian professori (mvs) 2004–2014, Helsingin yliopisto
Filosofian (erityisesti tieteenfilosofian) professori 1991–2010, Tampereen yliopisto
Filosofian laitoksen varajohtaja 2008–2010, Helsingin yliopisto
Filosofian, erityisesti logiikan ja tietoteorian professori (mvs) 2003–2004, Tampereen yliopisto
Käytännöllisen filosofian (erityisesti yhteiskuntatieteiden metodologian) professori 1984–1986, 1990–1992, 1996–2000, Helsingin yliopisto
Varttunut tieteenharjoittaja 2000–2001, vanhempi tutkija 1984–1989, nuorempi tutkija 1982–1984, Suomen Akatemia
Käytännöllisen filosofian laitoksen esimies 1985, 1999–2000, Helsingin yliopisto
Teoreettisen filosofian professori (mvs) 1989–1990, Turun yliopisto
Käytännöllisen filosofian (erityisesti yhteiskuntatieteiden metodologian) assistentti 1976–1991, Helsingin yliopisto
Visiting Fellow, Helsingin yliopiston Clare Hall Fellowship 1997–1998, Cambridge
Visiting Fellow 1993–1994, Darwin College, Cambridge
Vieraileva tutkija 1983–1984, 1997–1998, filosofian laitos sekä historian ja filosofian laitos, Cambridgen yliopisto
Vieraileva tutkija (Research Associate) 1986–1987, Boston Center for the Philosophy and History of Science, Bostonin yliopisto
Florey Student 1977–1979, Queen´s College Oxford

Tutkimusteemat: Tieteenfilosofia, erityisesti tieteellisen selittämisen ja keksimisen problematiikka, biologian filosofia, yhteiskuntatieteiden filosofia.

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Toimittaja, päätoimittaja, toimituskunnan jäsen mm. seuraavissa tieteellisissä julkaisuissa:

Ajatus
Science & Technology Studies
Behavioral and Brain Science
Synthese
Acta Philosophica Tamperensia, Polish Journal of Philosophy
Theoria
European Journal for Philosophy of Science

Kunnianosoitukset ja palkinnot:

ASLA Fulbright Senior Grant, Boston Center for the Philosophy and History of Science, Boston University, 1986–1987
Kanslerin erityispalkinto parhaasta maisterintutkinnosta valtiotieteellisen tiedekunnan täyttäessä 35 vuotta, 1980
Pro gradu -palkinnot, humanistinen tiedekunta 1975 ja valtiotieteellinen tiedekunta 1979
Suomalaisen tiedeakatemian jäsen

Kuva: Ida Pimenoff
Teksti: Matti Sintonen (Tiia Niemelä, toim.)

Vaikuta kulisseissa!

Jäsenyys Suomen Akatemian Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnassa vuosina 2010–2015 on johtanut lukuisiin valmistelu- ja ohjausryhmiin Akatemian sisällä. Näitä ovat mm. Kansallisen tutkimusinfrastruktuurien asiantuntijajaoston (FIRI) jäsenyys vuosina 2013–2015, Akatemian huippuyksikkötyöryhmän jäsenyys, Akatemian Ihmisen Mieli, Synteettinen biologian (FinSynBio) ja Biotalous- ohjelmien ohjausryhmien jäsenyys sekä BioFuture2015 valmisteluryhmän jäsenyys.

Suomen Kulttuurirahaston Argumenta-hankkeen seminaari: Kulttuuri identiteetin rakentajana 2004. Kuva: Suomen Kulttuurirahasto

Akatemia on ollut myös portti eurooppalaisiin tiedejärjestöihin ja lisääntyvään tieteen arviointiin. Olen ollut Euroopan Tiedesäätiön (European Science Foundation ESF) pysyvän Humanistisen komitean ja komitean työvaliokunnan (Core Group) jäsen vuosina 2010–2013 sekä ESF:n tieteellisen Humanistisen Review -komitean (ESF-SCH) jäsen vuosina 2013–2015. Olen ollut myös uuden Science Europen (Association of European Research Funding Organisations (RFO) and Research Performing Organisations (RPO) humanistisen komitean (Human) jäsen vuodesta 2011. Samoin olen European Cooperation in Science and Technolgy (Cost) ISCH (Individuals, Societies, Cultures and Health) domain -komitean jäsen vuosina 2013–2015.

Muita jäsenyyksiä:

  • Suomen filosofisen yhdistyksen hallituksen jäsen 1974–1978, 1996–2016.
  • International Association for Logic, Methodology and Philosophy of Science, Suomen komitean jäsen
  • Suomen Tieteen- ja teknologian tutkimuksen seuran hallituksen jäsen 1989–1999 ja varapuheenjohtaja 1992–1997
  • Euroopan Tieteenfilosofisen Seuran (EPSA) perustajapresidentti 2006–2007, vpj. 2013–2015
  • Suomen Filosofian tutkijakoulun johtaja 2004–2005 ja johtoryhmän jäsen 2004–2010
  • Suomen Tieteen- ja teknologian tutkijakoulun (TITEKO) johtoryhmän jäsen
  • Tulevaisuuden liiketoimintaosaamisen (TULIO) tutkijakoulun johtoryhmän jäsen 2006–2010
  • Tampereen Yhteiskuntatieteellisen tutkimuslaitoksen johtokunnan jäsen 1996–1999
  • Member of the Steering Committee of the Modelling Changing Needs of Consumers (KULTA-MASIT16) project (joint project by Helsinki University of Technology, Helsinki University and National Consumer Research Centre) a part of Modelling and Simulation Programme of Tekes – the Finnish Funding Agency for Technology and Innovation, 2006–2009
  • Pohjoismaisen Filosofian tutkijakoulun Suomen edustaja, Helsingin yliopiston edustaja Tulevaisuudentutkimuksen Verkosto-Akatemiassa (TVA), johtokunnan jäsen, 2005-
Helsingin Sanomain Säätiön hallitus, kuvassa myös pj. Janne Virkkunen ja asiamies Ulla Koski Kuva: Ida Pimenoff
Takaisin