Takaisin

Markku Peltonen

Markku Aimo Olavi Peltonen
9.12.1957, Helsinki

Filosofian maisteri 1984, filosofian lisensiaatti 1988 ja filosofian tohtori 1992 (yleinen historia), Helsingin yliopisto

Akatemiaprofessori 2014–2018
Johtaa Suomen Akatemian hanketta Poliittinen osallistuminen ja valtiomuodostus uuden ajan Englannissa: monarkia, julkisuus ja demokraattinen epäily
Yleisen historia professori 2009–, Helsingin yliopisto (virkavapaalla 2014–2018)
Aatehistorian professori 2007–2009, Helsingin yliopisto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Tutkimusteemat: uuden ajan aate- ja kulttuurihistoria; erityisesti poliittinen ajattelu, kohteliaisuus- ja tapakulttuurin historia sekä luonnonfilosofian kehitys uudella ajalla

Kuva: Linda Tammisto / Helsingin yliopisto
Tekstit: Markku Peltonen (Suvi Uotinen, toim.)

Tasavaltalaisuus

Klassillinen tasavaltalaisuus tai toisinaan vain tasavaltalaisuus viittaa uuden ajan Euroopassa poliittisiin ideaaleihin, jotka saivat innoituksensa antiikin Kreikan ja Rooman tasavaltalaisista malleista. Tasavaltalaisen ajattelun keskuksia uuden ajan Euroopassa olivat renessanssiajan Italian kaupunkitasavallat, Hollanti ja Englanti.

Englannin sisällissodan ja tasavallan aika (1640–1660) ja sen jälkeiset vuosikymmenet poliittisine kriiseineen eivät ainoastaan muokanneet sellaisia aikakauden merkittäviä poliittisia ajattelijoita kuin Thomas Hobbes ja John Locke, vaan nostivat esiin myös jo miltei unohduksiin painuneen tasavaltalaisen ajatustradition.

Tradition mukaan poliittisen elämän keskeisin arvo on vapaus ja ennen kaikkea sellainen vapaus, jossa ihminen ei ole riippuvainen kenenkään toisen ihmisen tahdosta. Kyse ei tarvitse olla henkilön vapauden aktuaalisesta rajoittamisesta; vapaus ei tasavaltalaisten mukaan toteudu, mikäli on olemassa edes mahdollisuus, että toisen ihmisen arbitraarinen tahto voi rajoittaa henkilön vapautta.

Tasavaltalaiset ajattelijat pohtivat erilaisia poliittisia vaihtoehtoja varmistaa tällaisen vapauden säilyminen. Väitöskirjassani ja siitä muokatussa teoksessani Classical humanism and republicanism in English political thought 1570–1640 (Cambridge University Press, 1995) esitin uuden tulkinnan tasavaltalaisen poliittisen ajattelun lähtökohdista Englannissa.

Kuva: Cambridge University Press

 

Takaisin