Takaisin

Markku Peltonen

Markku Aimo Olavi Peltonen
9.12.1957, Helsinki

Filosofian maisteri 1984, filosofian lisensiaatti 1988 ja filosofian tohtori 1992 (yleinen historia), Helsingin yliopisto

Akatemiaprofessori 2014–2018
Johtaa Suomen Akatemian hanketta Poliittinen osallistuminen ja valtiomuodostus uuden ajan Englannissa: monarkia, julkisuus ja demokraattinen epäily
Yleisen historia professori 2009–, Helsingin yliopisto (virkavapaalla 2014–2018)
Aatehistorian professori 2007–2009, Helsingin yliopisto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Tutkimusteemat: uuden ajan aate- ja kulttuurihistoria; erityisesti poliittinen ajattelu, kohteliaisuus- ja tapakulttuurin historia sekä luonnonfilosofian kehitys uudella ajalla

Kuva: Linda Tammisto / Helsingin yliopisto
Tekstit: Markku Peltonen (Suvi Uotinen, toim.)

Princeton

Syyskuussa 1995 löysin itseni ja perheeni Princetonin yliopistokaupungista. Olimme edellisenä vuonna asuneet jälleen kerran Cambridgessa, ja mieleeni oli juolahtanut ajatus elämänpiirin laajentamisesta Helsingin ja Cambridgen ulkopuolelle. Päätin hakea Princetonissa sijaitsevaan maineikkaaseen Institute for Advanced Studyyn. Suureksi hämmästyksekseni hakemukseni hyväksyttiin.

Institute for Advanced Study on kuuluisa fyysikoistaan ja matemaatikoistaan kuten Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer ja Kurt Gödel. Mutta Instituutti on tunnettu myös historiantutkijoistaan, joihin lukeutuvat muiden muassa Erwin Panofsky ja George Kennan.

Työskentelyolosuhteet ja -ilmapiiri eivät olisi voineet olla parempia. Instituutissa ei ole minkäänlaisia tutkimusohjelmia, kärkihankkeista puhumattakaan. Ajatuksena on antaa tutkijoille mahdollisimman suuri vapaus seurata intellektuaalista uteliaisuuttaan.

Lukuisat keskustelut Albert O. Hirschmanin ja monien muiden tutkijoiden kanssa ja osallistuminen Glifford Geertzin seminaariin olivat nuorelle tutkijalle tärkeitä oppimiskokemuksia. Instituutti oli myös ideaali paikka elämälle pienten lasten kanssa. Instituutin metsä, Princetonin idyllinen yliopistokaupunki ja junamatkan päässä oleva New York tarjosivat loputtomia mahdollisuuksia retkiin ja seikkailuihin.

An Inside View of the Institute for Advanced Study (YouTube)

Takaisin