Takaisin

Markku Peltonen

Markku Aimo Olavi Peltonen
9.12.1957, Helsinki

Filosofian maisteri 1984, filosofian lisensiaatti 1988 ja filosofian tohtori 1992 (yleinen historia), Helsingin yliopisto

Akatemiaprofessori 2014–2018
Johtaa Suomen Akatemian hanketta Poliittinen osallistuminen ja valtiomuodostus uuden ajan Englannissa: monarkia, julkisuus ja demokraattinen epäily
Yleisen historia professori 2009–, Helsingin yliopisto (virkavapaalla 2014–2018)
Aatehistorian professori 2007–2009, Helsingin yliopisto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Tutkimusteemat: uuden ajan aate- ja kulttuurihistoria; erityisesti poliittinen ajattelu, kohteliaisuus- ja tapakulttuurin historia sekä luonnonfilosofian kehitys uudella ajalla

Kuva: Linda Tammisto / Helsingin yliopisto
Tekstit: Markku Peltonen (Suvi Uotinen, toim.)

Francis Bacon

Ensimmäiset opinnäytteeni käsittelivät englantilaista filosofia ja valtiomiestä Francis Baconia (1561–1626). Valitsin aiheeni paljolti sillä perusteella, että Francis Baconin kootut teokset olivat sekä Helsingin yliopiston että Eduskunnan kirjastoissa. 1980-luvulla ei voinut uneksiakaan nykyisen kaltaisista tietokannoista, jotka mahdollistavat miltei kaiken primääriaineiston lukemisen kotona.

Vaikka väitöskirjassani aihe laajeni, Bacon säilyi mukana. Vuonna 1996 toimitin Cambridge companion to Bacon -teoksen Cambridge University Pressille ja 2000-luvun alkuvuosina kirjoitin häntä koskevan laajan artikkelin Britannian uuteen kansallisbiografiaan.

Näiden tutkimusten takia Bacon seuraa minua jatkuvasti. Hän on mukana kaikissa kirjoissani, ja pelkästään vuoden 2015 aikana olen kirjoittanut kolme referee-lausuntoa hänen ajatteluaan koskevista artikkelikäsikirjoituksista kansainvälisille tieteellisille lehdille.

Kuva: Cambridge University Press

 

Takaisin