Takaisin

Markku Peltonen

Markku Aimo Olavi Peltonen
9.12.1957, Helsinki

Filosofian maisteri 1984, filosofian lisensiaatti 1988 ja filosofian tohtori 1992 (yleinen historia), Helsingin yliopisto

Akatemiaprofessori 2014–2018
Johtaa Suomen Akatemian hanketta Poliittinen osallistuminen ja valtiomuodostus uuden ajan Englannissa: monarkia, julkisuus ja demokraattinen epäily
Yleisen historia professori 2009–, Helsingin yliopisto (virkavapaalla 2014–2018)
Aatehistorian professori 2007–2009, Helsingin yliopisto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Tutkimusteemat: uuden ajan aate- ja kulttuurihistoria; erityisesti poliittinen ajattelu, kohteliaisuus- ja tapakulttuurin historia sekä luonnonfilosofian kehitys uudella ajalla

Kuva: Linda Tammisto / Helsingin yliopisto
Tekstit: Markku Peltonen (Suvi Uotinen, toim.)

Cambridge

Onnekkaan sattumuksen johdosta minulle tarjoutui tilaisuus matkustaa vierailevaksi opiskelijaksi Cambridgen yliopistoon jo ennen valmistumistani maisteriksi. Myöhemmin erityisesti tohtoriopiskelijana Cambridge opetti paljon. Miltei koko elämä pyöri tutkimuksen ja yliopiston ympärillä. Käytännössä kaikki ystävät olivat jatko-opiskelijoita ja tutkijoita, ja töitä tehtiin aamusta iltamyöhään ainakin kuutena päivänä viikossa.

Keskeinen syy innostukseeni mennä nimenomaan Cambridgeen oli kiinnostukseni aatehistoriaan. Cambridge on ollut jo pitkään aatehistorian tutkimuksen merkittävin keskus, ja kontekstualisoivaa aatehistorian tutkimussuuntaa kutsutaankin usein Cambridgen koulukunnaksi. Minulle erityinen kunnianosoitus oli, kun koulukunnan tunnetuin edustaja, Quentin Skinner, toimi vastaväittäjänäni Helsingissä syksyllä 1992. Yhteyteni Cambridgeen ovat pysyneet tiiviinä koko tutkijanurani ajan.

Kuva: Trinity College, University of Cambridge

 

Takaisin