Takaisin

Marjatta Väänänen

Helmi Marjatta Väänänen (os. Kittilä)
9.8.1923, Jyväskylä

Filosofian kandidaatti 1949, maisteri 1950 (kirjallisuus, taidehistoria, saksa), Helsingin yliopisto

Maalaisliiton sanomakeskuksen kulttuuritoimittaja 1949–1952, teatteriarvostelija 1949–1972, freelance -toimittaja 1952–1963
Kotilieden kulttuuritoimittaja 1963–1970
Valion jaostopäällikkö (tiedotus) 1972–1975
Valion osastonjohtaja 1975–1986

Keskustapuolueen kansanedustaja 1975–1991
Toinen opetusministeri Kalevi Sorsan I hallituksessa 4.9.1972–13.6.1975
Opetusministeri Martti Miettusen III hallituksessa 29.9.1976–15.5.1977
Toinen sosiaaliministeri Kalevi Sorsan III hallituksessa 19.2.1982–6.5.1983
Tasavallan presidentin valitsijamies 1978 ja 1982
Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen 1976–1984

Tuotanto:
Maaseudun nainen, 1956
Sadekesän kirjeitä, 1974
Suoraan eestä Suomenmaan, 1996
Kolumnisti Heikintytär Maaseudun Tulevaisuudessa 1978–2013

Kuva: Keskustan ja maaseudun arkisto
Teksti: Tiia Niemelä

”Äidinpalkasta” kotihoidontukeen

Poliitikkona Marjatta Väänänen muistetaan kotihoidon tuen puolestapuhujana. Hän kertoo saaneensa idean niin kutsutusta ”äidinpalkasta” jo 1950-luvulla ollessaan itse kotona ja freelancerina kolmen pienen lapsen kanssa. 1950- ja 1960-luvuilla päiväkoteja oli vielä vähän ja ne oli tarkoitettu vain pahimpaan tarpeeseen. Kaikki merkit kuitenkin viittasivat niiden yleistymiseen, jolloin äidillä olisi parempi mahdollisuus käydä ansiotyössä. Päiväkotimalli oli erityisesti poliittisen vasemmiston suosiossa.

Väänänen kuitenkin koki, ettei systeemi ollut oikeudenmukainen. Yhteiskunta tuki vain niitä perheitä, jotka käyttivät kunnallista päivähoitoa, mutta äitien itse antama hoito ei saanut vastaavaa tunnustusta, vaikka alan asiantuntijat yleisesti korostivat, että lasten kasvattaminen kotona noin kolme ensimmäistä ikävuotta oli lapsen kehityksen kannalta parasta. Lasten hankkiminen oli tässä tilanteessa yhteiskunnan kannalta kannattavaa, mutta yksityistaloudellisesti ei. Väänäsen mielestään paras ratkaisu olisi äitien sosiaaliturvan parantaminen sekä niin kutsuttu äidinpalkka, jonka nimi myöhemmin muuttui kotihoidontueksi.

Väänästä syytettiin kotihoidontukiasiassa halusta sitoa kaikki pienten lasten äidit kotiin, mutta hän itse huomauttaa, että ajoi alusta asti mallia, jossa kotihoidontukea vastaanottava perhe saa itse päättää, käyttääkö rahat lasten päiväkoti- vai kotihoitoon. Hänen mukaansa tällä tavalla taattaisiin ihmisten valinnanvapaus: Naiset voisivat oman valintansa mukaan keskittyä uraansa tai viettää kotivuosia lastensa kanssa. Asiasta käytiin kiivasta debattia pitkään, kunnes laki kotihoidontuesta vihdoin säädettiin vuonna 1985.

Valtiopäivien avajaiset 7.2.2012. Entiset kansanedustajat Marjatta Väänänen ja Elsi Hetemäki-Olander Valtiosalissa puhemiehen vastaanotolla. Kuva: Sari Gustafsson / STT Lehtikuva / Eduskunta

 

Lähteet:
Korpela, Salla. Väänänen, Marjatta. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Viitattu 7.10.2015.
Sievänen-Allen, Ritva & Bélinki, Karmela. Suomalaisia vaikuttajanaisia. Kohti vuotta 2000. Werner Söderström Osakeyhtiö. Juva 1998.
Väänänen, Marjatta. Suoraan eestä Suomenmaan. Kustannusosakeyhtiö Otava. Keuruu 1996.

Takaisin