Takaisin

Marja-Leena Sorjonen

Marja-Leena Sorjonen
8.8.1956, Valtimo

Filosofian kandidaatti 1985 (suomen kieli), Helsingin yliopisto
Filosofian tohtori 1997 (Applied Linguistics), University of California at Los Angeles (UCLA)

Intersubjektiivisuus vuorovaikutuksessa tutkimuksen huippuyksikön johtaja 2012–, Helsingin yliopisto ja Suomen Akatemia
Suomen kielen professori 2010–, Helsingin yliopisto
Puhutun suomen kielen professori 2007–2009, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Erikoistutkija 1999–2006, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus
Yliassistentti 1997–1998, Helsingin yliopisto
Assistentti 1995–1997, Helsingin yliopisto
Vastuullinen tutkija 1993–1996, Alkoholitutkimussäätiö
Suomen kielen dosentti 1998, Helsingin yliopisto

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Tutkimusteemat:
Kielellinen vuorovaikutus; vuorovaikutus ja kielioppi; kielellinen vaihtelu; vuorovaikutus institutionaalisissa tilanteissa; multimodaalinen vuorovaikutus

Palkinnot ja erityissaavutukset
2015 Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki
1997 August Ahlqvistin, Yrjö Wichmannin, Kai Donnerin ja Artturi Kanniston rahastojen väitöskirjapalkinto

Kuva: Sasa Tkalcan
Teksti: Marja-Leena Sorjonen (Kaija Hartikainen, toim.)

Vuorovaikutuksesta instituutioissa vuorovaikutuksen multimodaalisuuteen

Vuorovaikutusta erilaisissa instituutioissa ohjaa asioinnin tarkoitus, ja vuorovaikutuskäytänteet saattavat olla hyvinkin kiteytyneitä. Asiakaspalvelun parantamiseksi eri instituutiot pyrkivät kehittämään säännöllisesti asiakaspalvelutilanteiden vuorovaikutusta, ja vuorovaikutustutkimus voi auttaa instituutioita tässä kehittämistyössä.

Olen tarkastellut useissa tutkimuksissani asiointikeskustelujen vuorovaikutuskäytänteitä (lääkärin vastaanotot, asioinnit Kelassa ja kioskilla) ja toiminut yhteistyössä erilaisten kielenkäyttäjäryhmien, viranomaisten ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Aitojen vuorovaikutustilanteiden analyysin avulla päästään esimerkiksi näkemään, millaisissa asioissa syntyy väärinymmärryksiä ja miten niitä voisi ehkäistä taikka millaisia käytänteitä asiakaspalvelijoilla on vihaisen asiakkaan kohtaamiseen ja millaisia uusia toimintatapoja voisi kehittää.

Huippuyksikön kansainvälinen aloitusseminaari 2012 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran juhlasalissa. Kuva: Maria-Elisa Salonsaari.

Aluksi oli yllättävää havaita, kuinka paljon esimerkiksi konkreettiset tilajärjestelyt vaikuttavat siihen, millaiset vuorovaikutuskäytänteet ylipäätään toimivat. Esimerkiksi se, kenen on luontevaa aloittaa keskustelu, riippuu siitä, käveleekö asiakas vuoronumerollaan tiskin takana istuvan virkailijan luo vai hakeeko virkailija asiakkaan huoneeseen. Samoin asiakkaan pyynnön kielellinen rakenne on yhteydessä siihen, onko asiakas kioskilla jo tiskin ääressä vai onko hän vasta kävelemässä sinne.

Tällaiset havainnot ovat osoittaneet, että vuorovaikutuksen ja sen kielen analysoimiseksi tarvitaan multimodaalista näkökulmaa: paitsi kielen myös kehollisen toiminnan, erilaisten kirjallisten dokumenttien ja muiden objektien (esim. myytävien tuotteiden) käsittelyn tarkastelua. Huippuyksikkömme yhteydessä toimiikin professori Lorenza Mondadan johtama Suomen Akatemian rahoittama Finland Distinguished Professor hanke ” Multimodaalisuus: kehollisuuden kautta kieleen ja toimintaan”, jossa tutkitaan kauppa-asiointien käytänteitä eri puolilla Eurooppaa.

Takaisin