Takaisin

Liisa Tiittula

Liisa Maria Tiittula
28.10.1950, Tampere

Filosofian tohtori 1990 (kielitiede), Akademie der Wissenschaften, Berliini
Filosofian maisteri 1984, filosofian lisensiaatti 1985 (yleinen kielitiede), Helsingin yliopisto
Kauppatieteiden maisteri 1975, Helsingin kauppakorkeakoulu

Saksan kielen professori 2010‒, Helsingin yliopisto
Saksan kielen professori (opetusalana kääntämisen teoria ja käytäntö) 1995‒2010, Tampereen yliopisto
Työskennellyt saksan kielen assistenttina, lehtorina ja vt. apulaisprofessorina sekä soveltavan kielitieteen, erityisesti talouselämän viestinnän yliassistenttina 1975‒1995 Helsingin kauppakorkeakoulussa.
Tutkija 1990‒1991, varttunut tutkija 1998‒1999 ja 2005‒2006, Suomen Akatemia
Tutkija 2003‒2004, UTACAS-tutkijakollegium, Tampereen yliopisto
Vieraileva professori (käännöstiede) 2011‒2012 Karl-Franzens-Universität Graz
Soveltavan kielitieteen dosentti 1992–, Helsingin kauppakorkeakoulu
Saksan kielen ja kulttuurin dosentti (erityisalana kulttuurienvälinen viestintä) 1994–, Tampereen yliopisto

Tutkimusalueet:
kirjallisuuden kääntäminen, kirjoitustulkkaus, ohjelmatekstitys, institutionaalinen vuorovaikutus, multimodaalisuus, suomalais-saksalainen talousviestintä

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen 2009‒

Kuva: Mika Federley
Tekstit: Liisa Tiittula (Suvi Uotinen, toim.)

Liisa Tiittulan julkaisuja

Monografiat

 • Nuolijärvi, Pirkko & Tiittula, Liisa 2013. Puheen illuusio suomenkielisessä kaunokirjallisuudessa. Helsinki: SKS. 637 sivua.
 • Schwitalla, Johannes & Tiittula, Liisa 2009. Mündlichkeit in literarischen Erzählungen. Sprach- und Dialoggestaltung in modernen deutschen und finnischen Romanen und deren Übersetzungen. Tübingen: Stauffenburg. 266 s.
 • Nuolijärvi, Pirkko & Tiittula, Liisa 2000. Televisiokeskustelun näyttämöllä. Televisio­institutio­naa­lisuus suomalaisessa ja saksalaisessa keskustelukulttuurissa. Helsinki: SKS. 383 s.
 • Tiittula, Liisa 1993. Metadiskurs. Explizite Strukturierungsmittel im mündlichen Diskurs. Hamburg: Buske. 301 s.
 • Tiittula, Liisa 1993. Kulttuurit kohtaavat. Suomalais-saksalaiset kulttuurierot talous­elämän näkö­kulmasta. Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja D-190. 160 s.
 • Tiittula, Liisa 1992. Puhuva kieli. Suullisen viestinnän erityispiirteitä. Helsinki: Finn Lectura. 156 s.
 • Tiittula, Liisa 1987. Wie kommt man zu Wort? Zum Sprecherwechsel im Finnischen unter fremd­sprachen­didaktischer Fragestellung. Frankfurt am Main: Peter Lang. 202 s.
 • Tiittula, Liisa 1985. Vuoron vaihtuminen keskustelussa. Helsingin kauppakorkea­koulun julkaisuja B-79. 283 s.

Toimitetut teokset

 • Kolehmainen, Leena & Lenk, Hartmut E.H. & Tiittula, Liisa (Hg.) 2014. Kommunikative Routinen. Formen, Formeln, Forschungsbereiche. Festschrift zum 65. Geburtstag von Prof. Dr. Irma Hyvärinen. Lang: Frankfurt. 308 s.
 • Tiittula, Liisa & Piitulainen, Marja-Leena & Reuter, Ewald (Hg.) 2007. Die gemeinsame Konstitution professioneller Interaktion. Forum für Fachsprachenforschung 77. Tübingen: Narr. 285 s.
 • Ruusuvuori, Johanna & Tiittula, Liisa (toim.) 2005 (2. painos 2009). Haastattelu: tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino. 310 s.
 • Mauranen, Anna & Tiittula, Liisa (toim.) 2003. Kieli yhteiskunnassa – yhteiskunta kielessä. AFinLAn vuosikirja 2002, n:o 60. Jyväskylä. 320 s.
 • Moilanen, Markku & Tiittula, Liisa (Hg.) 1994. Überredung in der Presse. Texte, Strategien, Analysen. Sprache, Politik, Öffentlichkeit Bd. 3. Berlin/New York: de Gruyter. 249 s.
 • Nuolijärvi, Pirkko & Tiittula, Liisa (toim.) 1992. Talous ja kieli 1. Helsingin kauppakorkeakoulun julkaisuja D-169. 259 s.

Sanakirjat

 • Steuer, Outi & Tiittula, Liisa 2013. MOT Talouskielen sanakirja 2.0 suomi–saksa–suomi. Helsinki: Kielikone.
 • Steuer, Outi & Tiittula, Liisa 1983. Liikekielen sanakirja, suomi-saksa. Porvoo: WSOY.

Lisää julkaisuja

Tampereen yliopiston tietokannassa vuodet 2000–2010

Helsingin yliopiston Tuhat-tietokannassa vuodesta 2010–

Takaisin