Takaisin

Liisa Savunen

Liisa Kristiina Savunen
3.11.1960, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1989 ja filosofian lisensiaatti 1992 (yleinen historia), filosofian tohtori 1997 (klassillinen filologia), Helsingin yliopisto
Yleisen historian, erityisesti naishistorian dosentti 2005–, Tampereen yliopisto

Kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen yksikön johtaja 2014–, Suomen Akatemia
Pääsihteeri/toiminnanjohtaja 2006–2014, Suomen yliopistot UNIFI ry
Pääsihteeri/yksikön johtaja 2000–2006, Suomen Akatemia
Erikoistutkija 1997–2000, Sosiaali- ja terveysministeriö
Projektitutkija 1993–1996, Helsingin yliopisto

Hallituksen jäsen 2013- ja puheenjohtaja 2014-, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry
Hallituksen jäsen 2006-, varapuheenjohtaja 2010- , Säätiö Institutum Romanum Finlandiae

Julkaisut: kaksi monografiaa, useita tieteellisiä artikkeleita ja esitelmiä kansallisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä seminaareissa ja konferensseissa antiikin sosiaalihistorian ja naishistorian alalla.
Lisäksi olen ollut mukana kirjoittamassa useita hallinnollisia työryhmäraportteja.

Kuva: Suomen Akatemia, Anita Westerback
Teksti: Liisa Savunen (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Tiedehallinnon virkamies

Pääsin Helsingin yliopiston pyöröovista sisään ja yritin päästä uloskin loikkaamalla väitöskirjan jälkeen yliopistosta ja tutkimuksen tekemisestä hallinnolliselle uralle. Tutkijanurakin oli vaihtoehto, mutta 1990-luvun puolivälissä(kin) tutkimusrahoitus oli niukkaa ja kun hallinnollinen ura urkeni, se tuntui hyvältä vaihtoehdolta. Yritys loikata yliopiston ulkopuolelle ei lopultakaan ole ollut täysin onnistunut, sillä työurani on liittynyt tiedehallintoon, yliopistoihin, tiede- ja korkeakoulupolitiikkaan.

Tiedehallinto on mielenkiintoista, monipuolista ja muuttuvaista. Työtehtävien kautta olen urani aikana pohtinut eri näkökulmista yliopiston perimmäisiä tehtäviä: korkeinta opetusta, tutkimusta ja yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

Nykyinen työpaikkani on Suomen Akatemia, jossa toimin jo toistamiseen kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen yksikön johtajana. Yksikköni vastaa Akatemialle osoitetuista humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen alan tutkimusrahoitushakemusten valmistelusta ja arvioinnista päätöksentekoa varten. Tiedepoliittiset tehtävät kuin myös kansainvälisen tutkimusrahoituksen asiat kuuluvat tehtäväpalettiini. Työpäivät täyttyvät kokouksista, keskusteluista, valmistelusta. Koko ajan pitää yrittää katsoa kauemmas, mihin ollaan menossa ja mihin suuntaan halutaan mennä sekä millaista tietoa tarvitaan päätöksenteon pohjaksi.

Akatemiakausien välissä olin kahdeksan vuotta Suomen yliopistojen muodostaman yhdistyksen UNIFI ry:n toiminnanjohtajana. Voi sanoa, että lähes kaikki korkeakoulutukseen ja sen rakenteisiin sekä uudistuksiin liittyvät asiat kävivät UNIFI-aikana jossain muodossa työpöydällä. Tuolloin seurasin läheltä muun muassa yliopistouudistusta ja olin mukana kehittämässä yliopistojen rahoitusmallia. Oikeastaan keskustelussa rakenteellisesta kehittämisestä, profiloitumisesta, painopisteistä, resurssien kohdentamisesta, nopeammasta valmistumisesta ei ole mitään uutta vaan samat teemat ovat olleet esillä korkeakoulu- ja tiedepolitiikassa vuosikymmeniä. Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti, jolloin samantyyppisiä asioita joudutaan pohtimaan ja ratkaisemaan yhä uudestaan ajassa ja paikassa.

Kuva: Suomen Akatemia.

 

Takaisin