Takaisin

Leena-Maija Rossi

Leena-Maija Rossi
5.7.1962, Valkeakoski

Filosofian tohtori (taidehistoria ja naistutkimus), Helsingin yliopisto 1999
Fulbright scholar, New York University 1990–1991
Filosofian kandidaatti (taidehistoria), Helsingin yliopisto 1987

Johtaja, Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutti 2011–2016

Sukupuolentutkimuksen professori (ma), Helsingin yliopisto 2011
Sukupuolentutkimuksen yliopistonlehtori (ma), Helsingin yliopisto 2010
Naistutkimuksen yliopistonlehtori (ma), Helsingin yliopisto 2003–2009
Tutkijatohtori, Suomen Akatemia, Helsingin yliopisto 2000–2003
Tutkijatohtori, Suomen Akatemia, Taideteollinen korkeakoulu 1999–2000
Projektitutkija, Suomen Akatemia, Helsingin yliopisto 1996–1998
Dosentti, Helsingin yliopisto 2000
Dosentti, Turun yliopisto 2002

Tieteellinen toiminta
Tutkimusalat: Sukupuoli ja seksuaalisuus, visuaalinen kulttuuri taiteesta mediakulttuuriin, monikulttuurisuus ja intersektionaalisuus

Palkinnot:
Magister Bonus, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hyvän opettajan palkinto 2009
Suomen taideyhdistys, Vuoden taidekirja -palkinto 1995

Kuva: Kari Soinio
Tekstit: Leena-Maija Rossi (Kaija Hartikainen, toim.)

Julkaisut

Muuttuva sukupuoli 2015

Käsikirja sukupuoleen (toim. yhdessä Tuija Saresman ja Tuula Juvosen kanssa) 2009

Luontoa ja luonnotonta (yhdessä Marja-Terttu Kivirinnan kanssa) 2009

Tarkemmin katsoen (toim. yhdessä Anita Sepän kanssa) 2007

Heterotehdas 2003 (2. painos 2004)

Itkua ikä kaikki (toim. yhdessä Satu Apo et al. kanssa) 2002

Taide vallassa 1999

Kuva ja vastakuvat (toim. ja suom.) 1995

Koko hajanainen kuva (yhdessä Marja-Terttu Kivirinnan kanssa) 1991

Toistasataa artikkelia kotimaisissa ja kansainvälisissä julkaisuissa sekä tieteellisillä että populaareilla foorumeilla.

Sukupuolentutkimuksen aineopintoseminaarin toimitettujen julkaisujen sarja, jota tehdään edelleen.

Takaisin