Takaisin

Lars-Folke Landgrén

Walter Lars-Folke Landgrén
18.4.1951, Helsinki

Filosofian maisteri 1979, filosofian lisensiaatti 1982, filosofian tohtori (Suomen ja Pohjoismaiden historia) 1995 ja
teologian maisteri 1996, Helsingin yliopisto
Suomen ja Skandinavian historian dosentti 1996-, Helsingin yliopisto

Maailman kulttuurien laitoksen johtaja 2010-
Humanistisen tiedekunnan YVV-varadekaani 2014–2015

Renvall-instituutin johtaja 2004–2009
Pohjoismaiden tutkimuksen yliopistonlehtori Renvall-instituutissa 2001–2004
Arkistonjohtaja Brages Pressarkiv 1998–2001
V.t. amanuenssi Renvall-instituutissa 1995–1996
NOS-H:n rahoittaman ”Nationbuilding in the North and the Problem of Borders in the Arctic Periphery” -tutkijaverkoston projektisuunnittelija 1993–1995
Skandinavian historian assistenttina HY:n Renvall-instituutissa 1992–1993, 1996–1997
Helsingin Graafisen Klubin rahoittaman ”Kirjapainotaito itsenäisessä Suomessa” tutkimusprojektin tutkija 1986–1992
J. V. Snellmanin koottujen teosten toimikunnan tutkija ja sivutoiminen sihteeri 1983–1986
Suomen Akatemian rahoittaman ja prof. Päiviö Tommilan johtaman Suomen sanomalehdistön historia projektin tutkija 1980–1988

Julkaisut ja muu tieteellinen toiminta

Kuva: Mika Federley
Tekstit: Lars-Folke Landgrén (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Tiedeyhteisöissä vaikuttamista

Lars-Folke Landgrén on ollut laajasti mukana suomalaisen tiedeyhteisön, mm. tieteellisten seurojen toiminnassa. Hän on toiminut Svenska litteratursällskapet i Finlandissa eri luottamus- ja asiantuntijatehtävissä yli kolmen kymmenen vuoden ajan ja johtanut tutkimusprojektin seurassa. Tällä hetkellä Landgrén on Zacharias Topeliuksen julkaisuhankkeen toimitusneuvoston varapuheenjohtaja. Muissa julkaisuhankkeissa, joissa Landgrén on ollut mukana, mainittakoon J. V. Snellmanin kootut teokset.

Landgrén on vuodesta 2001 toiminut Historiska föreningenin julkaiseman Historisk Tidskrift för Finland tieteellisen aikakauslehden vastaavana toimittajana ja ollut lehden toimitusneuvoston jäsenenä vuodesta 1999.

Hän on vuodesta 2000 toiminut eri tehtävissä Suomen Sukututkimusseurassa, joka on maamme jäsenmäärältään suurimpia tieteellisiä seuroja. Hän on mm. ollut seuran esimies, hallituksen jäsen, julkaisujaoston, myöhemmin -toimikunnan jäsen sekä on edelleen seuran julkaiseman aikakauslehden Genoksen toimitusneuvoston jäsen.

Landgrén on myös mm. Suomen kirkkohistoriallisen seuran julkaisutoimikunnan jäsen, Letterstedtska föreningenin Suomen osaston jäsen sekä toimi viisi vuotta Suomen tiedekustantajien liiton hallituksessa ja liiton puheenjohtajana. Kaikki tiedejulkaisemiseen ja -kustantamiseen liittyvä toiminta on hänen sydäntään lähellä.

Muu akateeminen toiminta:

 • Svenska litteratursällskapet i Finlandin historiatoimikunnan (historiska nämnden) asiantuntijajäsen vuodesta 1984, toimikunnan puheenjohtaja 1996–2005
 • Renvall-instituutin johtokunnan jäsen 1996–1997, 2002–2004
 • Helsingin yliopiston aikuiskoulutuskeskuksen ruotsinkielisen jaoston Svensk vuxenutbildning (SVUX) jäsen 1996–2006
 • Helsinki Summer Schoolin johtoryhmän puheenjohtaja 2004–2005
 • Helsingin yliopiston edustaja Europaeum -yliopistoverkoston Axademic Committeessä 2004–2009
 • Humanistisen tiedekunnan jatko-opiskelijoiden valintalautakunnan jäsen 2005–2009
 • Kansainvälisen talousoikeuden instituutin (KATTI) neuvottelukunnan jäsen 2005–2010
 • Helsingin yliopiston tasa-arvotoimikunnan jäsen vuodesta 2005, toimikunnan varapuheenjohtaja 2008–2014
 • Opetusministeriön asettaman Mikael Agricolan juhlavuoden 2007 valtuuskunnan jäsen 2005–2008
 • Helsingin yliopiston kollegion jäsen 2007–2009
 • Helsingin yliopiston Konfutse-instituutin johtoryhmän jäsen vuodesta 2007
 • Eurooppa-tutkimuksen (NES) verkoston johtoryhmän jäsen vuodesta 2007
 • Avoimen yliopiston neuvottelukunnan jäsen 2007–2009, avoimen yliopiston johtokunnan varajäsen 2010–2013
 • Helsingin yliopiston humanistisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston jäsen 2007–2009, 2010–2013
 • Humanistisen tiedekunnan jatko-opintotoimikunnan jäsen 2010–2013
 • Humanistisen tiedekunnan johtoryhmän jäsen vuodesta 2010
 • Humanistisen tiedekunnan eettisen toimikunnan jäsen 2010–2013
 • Humanistisen tiedekunnan YVV- ja viestintätoimikunnan jäsen vuodesta 2014
 • Humanistisen tiedekunnan Opintoasiain toimikunnan jäsen vuodesta 2014
 • Humanistisen tiedekunnan YVV-varadekaani 2014–2015

Muut luottamustoimet:

 • Ylioppilaiden kristillisen yhdistyksen (YKY) sihteeri ja johtokunnan jäsen 1977
 • Suomen lehdistöhistoriallisen yhdistyksen johtokunnan jäsen 1982–1988, puheenjohtaja 1984–1986
 • Föreningen Brages centralstyrelse, varajäsen 1998–2000, jäsen 2001
 • Tilaushistoriakeskuksen (TihKe) hallituksen varajäsen 2000–2008
 • Delegationen för den svenska litteraturens i främjande, jäsen vuodesta 1998
 • Suomen Sukututkimusseuran hallituksen jäsen 2000–2005, seuran esimies (pj) 2001–2002, julkaisujaoston jäsen 2000–2008, julkaisutoimikunnan jäsen vuodesta 2010
 • Suomen tiedekustantajien liiton hallituksen jäsen 2003–2009, liiton puheenjohtaja 2005–2009
 • Letterstedtska föreningen Suomen osaston jäsen vuodesta 2010
 • Zacharias Topelius Skrifter, Svenska litteratursällskapet i Finland, toimitusneuvoston jäsen ja varapuheenjohtaja vuodesta 2011
 • Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran julkaisuneuvoston jäsen vuodesta 2011

Tiedetoimittajana:

 • Historisk Tidskrift för Finland, julkaisijana Historiska föreningen, toimitusneuvoston jäsen vuodesta 1999, lehden vastaava toimittaja vuodesta 2001
 • Suomen Sukututkimusseuran julkaiseman Genos -nimisen aikakauslehden toimitusneuvoston jäsen vuodesta 2006
 • Laboratorium för Folk och Kultur -nimisen kulttuurilehden (julkaisijana Föreningen Brages folklivssektion) toimituksen jäsen 1999–2014

Lisäksi kutsuttu sekä Suomen Historiallisen Seuran että Suomen Sukututkimusseuran tutkijajäseneksi.

​

 

Takaisin