Takaisin

Kirsi Saarikangas

Kirsi Anneli Saarikangas
9.3.1960 Helsinki

Filosofian kandidaatti 1987 ja filosofian tohtori 1993 (taidehistoria), Helsingin yliopisto

Taidehistorian professori, Helsingin yliopisto 2010–
Nature in Arts, Culture, and History -tutkimusprojektin (SA 2014–2018) johtaja
Historian ja kulttuuriperinnön tohtoriohjelman johtaja 2014–

Humanistisen tiedekunnan varadekaani (opetus) 2010–2013
Naistutkimuksen valtakunnallisen tohtoriohjelman johtaja 2007–2011
Naistutkimuksen professori (ma.) 1994–1995 ja 2003–2009
Kristiina-instituutin johtaja 2003–2009
Suomen Akatemian vanhempi tutkija 2001–2003

Tutkimusteemat
Sukupuoli ja tila, lähiöt ja moderni arkkitehtuuri, kaupunkiluonto sekä asukkaiden, rakennetun ja luonnonympäristön suhde

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Palkinnot ja erityissaavutukset
Opettajien Akatemian jäsen 2015–
Valtion tiedonjulkistamispalkinto 2006 (Suomen kulttuurihistoria 1–5 toimituskunta)
Väitöskirjapalkinto, Suomen Tiedeakatemia 1994

Kuva: Veikko Somerpuro
Tekstit: Kirsi Saarikangas ja Suvi Uotinen

Humanistista ympäristöntutkimusta

Tällä hetkellä tutkin asukkaiden, rakennetun ja luonnonympäristön suhdetta kaupunkitilassa. Tarkastelen pääkaupunkiseudun 1950–1970-luvun lähiötilaa analysoimalla asukkaiden, rakennetun ja luonnonympäristön suhdetta sekä lähiöitä moniaistisesti merkityksellistettyinä, kerrostuneina, elettyinä ympäristöinä. Yhdistän toisiinsa lähiösuunnittelun, -kirjoittelun ja asukkaiden näkökulmat. Toiseksi tarkastelen kaupunkiluontoa, luonnolle kaupungin suunnittelussa ja rakentamisessa osoitettua paikkaa sekä luonnon merkitystä kaupunkiasumisessa uusissa 1980-luvulta lähtien rakennetuissa kaupunginosissa Helsingissä, Tukholmassa ja New Yorkissa. Erityisesti minua kiinnostaa kaupunkitilan suunniteltujen ja suunnittelemattomien elementtien, arkkitehtuurin, muokattujen viheralueiden ja kaupunkiluonnon epämääräisten piirteiden, kuten joutomaiden, suhde ja rooli historiallisesti, esteettisesti ja kokemuksellisesti kerrostuneen ympäristön muotoutumisessa.

Tutkimukset ovat osa johtamaani tieteidenvälistä Suomen Akatemian rahoittamaa hanketta Nature in Arts, Culture, and History. Temporal Sedimentations of Landscape and the Diversity of Nature. (Luonto taiteessa, kulttuurissa ja historiassa. Maiseman kerrostuneisuus ja luonnon moninaisuus.)

Hankkeessa tarkastelemme luonnollisten ja kulttuuristen elementtien ja prosessien vuorovaikutusta ympäristön muotoutumisessa kahden maisemallisen ääripään – kaupunkiluonnon ja erämaan – kautta. Molemmat ovat ymmärrettävissä tilallisesti ja ajallisesti kerrostuneina inhimillisten ja ei-inhimillisten tekijöiden ja prosessien sekamuotoina. Humanistiseen ympäristöntutkimukseen (arkeologia, estetiikka, taide- ja ympäristöhistoria) painottuva hankkeemme on aktiivisessa vuoropuhelussa luonnontieteilijöiden ja erityisesti kaupunkiekologien kanssa. Olimme mukana suunnittelijoina ja osallistujina lokakuussa 2015 New Yorkissa The Finnish Cultural Institute of New Yorkin ja The New Schoolin järjestämässä Urban Nature -symposiumissa. Oli riemukasta tehdä taas yhteistyötä Kristiina-instituutin ajoilta läheisen kollegani, Suomen New Yorkin Kulttuuri-Instituutin johtajan Leena-Maija Rossin kanssa.

Pyöräilevä kaupunkitutkija Brooklyn Bridgellä New Yorkissa 24.10.2015. Kuva: Tuomas Lehtonen

 

Takaisin