Takaisin

Kimmo Koskenniemi

Kimmo Matti Koskenniemi
7.9.1945, Jyväskylä

FK 1967 (matematiikka), FL 1983 (yleinen kielitiede ja tietojenkäsittelyoppi), FT 1984 (yleinen kielitiede) Helsingin yliopisto

Tietokonelingvistiikan / kieliteknologian professori 1991–2012, Helsingin yliopisto
Suomen Akatemian vanhempi tutkija 1985–1990, Helsingin yliopisto
ATK-erikoistutkija 1981–1984, Suomen Akatemia / Helsingin yliopisto
Matemaatikko, jaostopäällikkö ja assistentti 1967–1980, Helsingin yliopiston laskentakeskus

Tutkimusteemat:
Automaattinen morfologinen analyysi eli sananmuotojen tunnistaminen ja siihen liittyvien menetelmien soveltaminen historialliseen kielitieteeseen sekä murteellisiin, vanhoihin tai muuten vaihtelua sisältäviin kielimuotoihin.

Julkaisutoiminta

Teksti: Kimmo Koskenniemi (Olli Siitonen, toim.)

Mitä teen nyt?

Haasteenani on kuvata kielten äännevaihteluita mahdollisimman yksinkertaisella, helposti hahmotettavalla, mutta yleispätevällä menetelmällä. Äännevaihteluita esiintyy sanojen taivutuksessa monissa kielissä, suomessa esimerkiksi rata ~ radoilla ilmentää astevaihtelua t~d sekä vokaalivaihtelua a~o. Vastaavasti esim. suomen sana miekka vastaa viron sanaa mõõk, tai yleiskielen sana kolme vastaa itämurteiden muotoa kolome. Tällaisille kielitieteen tuntemille äänteiden vastaavuuksien laadulle ja niiden ehdoille tunnetaan sääntöjä, mutta sääntöjen tarkan muodon löytämien ja niiden toteuttaminen tietokoneella ei ole helppoa.

Pyrin löytämään perinteistä tapaa objektiivisemman ja helpomman tavan tunnistaa ja muotoilla havaittuja säännönmukaisuuksia. Se on mahdollista, koska kaksitasosäännöt ovat riippumattomia toisistaan ja ne voidaan löytää kukin erikseen. Tämä on ihmiselle yksinkertaista ja tavoitteenani on lingvistisesti kelvollisten sääntöjen automaattinen päättely kielitieteilijän valitseman esimerkkiaineiston pohjalta. Toteutan sääntöjä FIN-CLARIN-hankkeessa kehitetyillä HFST-nimisellä äärellistilaisten automaattien tekniikalla, jolloin säännöstöjä voidaan käyttää helposti kumpaankin suuntaan sekä yhdistää toisiin säännöstöihin.

Kimmo Koskenniemi Baskimalla 2012. Iso baskeri toimii kunnianosoituksena arvoisalle vieraalle. Kuva: Wikimedia Commons.

 

Takaisin