Takaisin

Jyrki Kalliokoski

Jyrki Tapio Kalliokoski
16.11. 1956, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1982 ja filosofian tohtori 1989 (suomen kieli), Helsingin yliopisto

Suomen kielen professori 1999-, Helsingin yliopisto
Varttunut tukija 2000–2001, Suomen Akatemia
vt. professori, suomen kieli 1997–1999, Helsingin yliopisto
ma. apulaisprofessori, suomi toisena kielenä 1995–1997, Helsingin yliopisto
vt. apulaisprofessori, suomen kieli 1992 ja 1994, Helsingin yliopisto
Suomen kielen ja kirjallisuuden vieraileva lehtori 1990–1991, Rijksuniversiteit te Groningen
Yliassistentti 1990–1995, Helsingin yliopisto
Assistentti, 1984–1990, Helsingin yliopisto
Suomen kielen ja kulttuurin lehtori 1983–1984, Uniwersytet im. A. Mickiewicza (Pozna­ń)

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Tutkimusalat: suomi toisena kielenä, tekstintutkimus ja kaunokirjallisuuden kieli

Huomionosoituksia
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kultainen ansiomerkki 2011
Kunniajäsen, Suomi toisena kielenä opettajat ry 2012
Tiedeyhteisön kultainen ansiomerkki 30 vuoden palveluksesta tieteen hyväksi (Tieteellisten seurojen valtuuskunta ja Suomen yliopistot ry) 2015

Kuva: Sasa Tkalcan
Tekstit: Jyrki Kalliokoski, Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)

Mikä pitää tekstin koossa?

Väitöskirjani tein suomen kielen ja-sanasta. Sitä saikin selitellä. Tämä kokemus jätti mm. sellaisen jäljen, että nykyään seminaarilaisteni yhtenä osasuorituksena on muotoilla oma gradunaiheensa niin, että sen pystyy yhdellä virkkeellä kertomaan uteliaille kyselijöille kahvilla tai kapakassa.

Ja-sanan tutkiminen on sen tutkimista, mikä pitää tekstin koossa. Tätä aihetta olen lähestynyt eri tavoin läpi akateemisen urani, puheessa ja erilaisten kirjoittajien teksteissä. Viime vuosina tutkimusteni kohteena ovat olleet erityisesti suomea toisena kielenä kirjoittavien tekstit, niiden rakentuminen, koossa pysyminen ja näkökulmien moninaisuus. Muutama vuosi sitten päättyneessä johtamassani Suomen Akatemian rahoittamassa tutkimushankkeessa Alistuksen kontekstit tutkimme lauseiden ja tekstienosien välisiä hierarkkisia suhteita kognitiivisen kielentutkimuksen, kielitypologian ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Hankkeen pohjalta on ilmestynyt kokoomateos Contexts of Subordination. Cognitive, typological and discourse perspectives (toim. Laura Visapää, Jyrki Kalliokoski ja Helena Sorva).

Toimin Suomen koordinaattorina EU:n COST-rahoituksella toimivassa TextLink-verkostossa, joka yhdistää tekstinosien välisten suhteiden tutkijoita, korpuslingvistejä ja kieliteknologeja. Verkoston päämääränä on tuoda yhteen tietoa siitä, miten eurooppalaiset kielet ilmaisevat tekstinosien välisiä suhteita, tietoa olemassa olevista kuvausmalleista ja korpuksista sekä kehittää kieliaineistojen annotointivälineitä sellaisiksi, että niillä pystyttäisiin kuvaamaan tätä kielten ja suhteiden moninaisuutta ja tekstien koossa pysymisen keinoja parhaalla mahdollisella tavalla.

Jyrki Kalliokoski. Kuva: Sasa Tkalcan​
Jyrki Kalliokoski. Kuva: Sasa Tkalcan​
Takaisin