Takaisin

Jyrki Kalliokoski

Jyrki Tapio Kalliokoski
16.11. 1956, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1982 ja filosofian tohtori 1989 (suomen kieli), Helsingin yliopisto

Suomen kielen professori 1999-, Helsingin yliopisto
Varttunut tukija 2000–2001, Suomen Akatemia
vt. professori, suomen kieli 1997–1999, Helsingin yliopisto
ma. apulaisprofessori, suomi toisena kielenä 1995–1997, Helsingin yliopisto
vt. apulaisprofessori, suomen kieli 1992 ja 1994, Helsingin yliopisto
Suomen kielen ja kirjallisuuden vieraileva lehtori 1990–1991, Rijksuniversiteit te Groningen
Yliassistentti 1990–1995, Helsingin yliopisto
Assistentti, 1984–1990, Helsingin yliopisto
Suomen kielen ja kulttuurin lehtori 1983–1984, Uniwersytet im. A. Mickiewicza (Pozna­ń)

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Tutkimusalat: suomi toisena kielenä, tekstintutkimus ja kaunokirjallisuuden kieli

Huomionosoituksia
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kultainen ansiomerkki 2011
Kunniajäsen, Suomi toisena kielenä opettajat ry 2012
Tiedeyhteisön kultainen ansiomerkki 30 vuoden palveluksesta tieteen hyväksi (Tieteellisten seurojen valtuuskunta ja Suomen yliopistot ry) 2015

Kuva: Sasa Tkalcan
Tekstit: Jyrki Kalliokoski, Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)

Kenelle suomi kuuluu?

Jyrki Kalliokosken professuurin opetusala on suomi toisena kielenä sekä kansainvälisille opiskelijoille tarkoitettu oppiaine Suomen kieli ja kulttuuri. Hän lähestyy tutkimuksissaan toisen kielen käyttöä, kielenoppimista ja monikielisyyttä selvittääkseen, miten kommunikaatio kielelliseltä taustaltaan erilaisten ihmisten välillä toimii.

Kalliokosken kiinnostuksen kohteena on kielellisten resurssien moninaisuus sekä niiden hallinnan kehittyminen ja vuorovaikutuksen sujuminen, eivät niinkään kielenoppijoiden virheet tai väärinymmärrystilanteet.

Kenelle suomen kieli kuuluu, kenellä on oikeus päättää oikeasta ja väärästä suomen kielestä ja kuka on asiantuntija näissä asioissa? Olemme tottuneet siihen, että näihin kysymyksiin on itsestään selvä vastaus. Suomalaisen yhteiskunnan muutokset ja sen monikieliset jäsenet pakottavat arvioimaan asioita uudelta kannalta. Vaikka (onneksi!) kyseenalaistamme ”syntyperäisen” puhujan auktoriteetin, kun itse käytämme englantia rohkeasti omiin taitoihimme luottaen, olemme herkkiä havaitsemaan virheitä suomen kielen aikuisiällä oppineiden puheessa ja kirjoituksessa.

Tarvitaan tietoa siitä, miten taustaltaan monikieliset henkilöt, jotka toimivat vaativissa asiantuntijatehtävissä, itse arvioivat omaa kielenkäyttöään ja kielen normeja. Tietoa ei myöskään ole siitä, millaisia normatiivisia odotuksia heidän kirjoittamiinsa teksteihin tai heidän pitämiinsä puheenvuoroihin kohdistuu.

Parhaillaan Jyrki Kalliokoski tutkii suomen aikuisiässä oppineita hallinnon ammattilaisia suomen kielen käyttäjinä ja työyhteisön jäseninä. Keskeisenä menetelmänä on haastateltavien monikielisten asiantuntijoiden omaa työtä, suomen kielen käyttöä, kielellisiä valintoja ja heidän kohtaamiaan kieliasenteita koskevien narratiivien analyysi.

Suomen kielen päivä Porton yliopistossa vuonna 2002. Kuva: Mika Palo​
Suomen kielen päivä Porton yliopistossa vuonna 2002. Kuva: Mika Palo​
Takaisin