Takaisin

Jyrki Kalliokoski

Jyrki Tapio Kalliokoski
16.11. 1956, Helsinki

Filosofian kandidaatti 1982 ja filosofian tohtori 1989 (suomen kieli), Helsingin yliopisto

Suomen kielen professori 1999-, Helsingin yliopisto
Varttunut tukija 2000–2001, Suomen Akatemia
vt. professori, suomen kieli 1997–1999, Helsingin yliopisto
ma. apulaisprofessori, suomi toisena kielenä 1995–1997, Helsingin yliopisto
vt. apulaisprofessori, suomen kieli 1992 ja 1994, Helsingin yliopisto
Suomen kielen ja kirjallisuuden vieraileva lehtori 1990–1991, Rijksuniversiteit te Groningen
Yliassistentti 1990–1995, Helsingin yliopisto
Assistentti, 1984–1990, Helsingin yliopisto
Suomen kielen ja kulttuurin lehtori 1983–1984, Uniwersytet im. A. Mickiewicza (Pozna­ń)

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Tutkimusalat: suomi toisena kielenä, tekstintutkimus ja kaunokirjallisuuden kieli

Huomionosoituksia
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kultainen ansiomerkki 2011
Kunniajäsen, Suomi toisena kielenä opettajat ry 2012
Tiedeyhteisön kultainen ansiomerkki 30 vuoden palveluksesta tieteen hyväksi (Tieteellisten seurojen valtuuskunta ja Suomen yliopistot ry) 2015

Kuva: Sasa Tkalcan
Tekstit: Jyrki Kalliokoski, Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)

Huomisen humanistit tulevat koulusta

Yliopisto kouluttaa opettajat Suomen kouluihin. Koulu tarjoaa maailmankuvan perustan ja rakennusaineet. Koulu vaikuttaa siihen, millainen näkemys meillä on eri tieteenaloista ja niiden merkityksestä elämässä. Kun pohditaan humanististen alojen vetovoimaa suhteessa luonnontieteisiin, on syytä kääntää katse kouluun ja siellä omaksuttuihin asenteisiin.

Kieliä ja kulttuureita, niiden muutosta ja variaatiota koskevat perustiedot ja -taidot hankitaan kouluvuosien aikana. Humanistisen tiedekunnan kaikilta laitoksilta valmistuu aineenopettajia sekä yleissivistävään kouluun että aikuisoppilaitoksiin. Me tiedekuntamme opettajat ja tutkijat vaikutamme omalla työllämme siihen, millaisia opettajia aloiltamme valmistuu, millaista humanististen alojen opetus Suomen kouluissa on ja miten suomalaisten sukupolvet ymmärtävät itsensä osana ympäröivää yhteiskuntaa ja kulttuuria, mennyttä ja tulevaa.

Jos haluamme lisätä tietoa humanistisista aloista ja niiden keinoista ratkaista maailmamme ongelmia, on opettajankoulutus avainasemassa. Jos haluamme kouluista humanisteja, täytyy meidän muistaa vastuumme tulevien humanistien opettajien kouluttajana.

Professori Jyrki Kalliokoski on toiminut humanistisen tiedekunnan edustajana Helsingin yliopiston opettajankoulutuksen neuvottelukunnassa vuodesta 2010, parin viime vuoden ajan sen puheenjohtajana. Neuvottelukunta on yliopiston ja opettajankoulutuksen kannalta tärkeiden sidosryhmien ja yliopistoväen yhteistyöelin, johon kuuluu kuntien, ammattijärjestöjen, vanhempain, opetushallituksen ja tiedekuntien edustajia.

– Omalla alallani suurin osa opiskelijoista valmistuu opettajiksi. Suomen kielen opettajilla töitä riittääkin; viime vuosina heistä yhä useampi on työllistynyt suomi toisena kielenä -opettajaksi yleissivistävään kouluun tai aikuisoppilaitoksiin, toteaa Kalliokoski.

Tuoreiden peruskoulun opetussuunnitelmien ydinajatus on, että jokaisen aineen opettajan tehtävänä on tutustuttaa ja harjaannuttaa oppilaansa oman tieteenalansa kielenkäyttöön ja käsitteistöön. Kaikki opettajat ovat siis kielen opettaja. Tämän ymmärtäminen on erityisen tärkeää, jos haluamme edistää maahanmuuttajataustaisten koululaisten opintojen edistymistä ja sitä, että heistä yhä suurempi osa jatkaisi lukioon ja korkeakouluihin.

– Olin mukana laatimassa peruskoulun suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetussuunnitelmaa. Olen myös toiminut ylioppilastutkintolautakunnan jäsenenä ja parhaillaan olen suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeen sensori.

Jyrki Kalliokoski ja Tom Dubois neuvottelemassa suomen kielen opetuksesta Washingtonin yliopistossa (Seattle) vuonna 1995. Kuva: Anna-Maija Raanamo​
Jyrki Kalliokoski ja Tom Dubois neuvottelemassa suomen kielen opetuksesta Washingtonin yliopistossa (Seattle) vuonna 1995. Kuva: Anna-Maija Raanamo​

 

Takaisin