Takaisin

Jussi Nuorteva

Jussi Pekka Nuorteva
22.7.1954, Helsinki

Teologian maisteri (Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria) 1979, filosofian maisteri (Suomen ja Skandinavian historia) 1983, filosofian lisensiaatti (Suomen ja Skandinavian historia) 1986, teologian tohtori (Suomen ja Skandinavian kirkkohistoria) 1997, Helsingin yliopisto
Helsingin yliopiston kirkko- ja oppihistorian dosentti 1998

Arkistolaitoksen pääjohtaja, valtionarkistonhoitaja 2003-

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran pääsihteeri 2000–2003
Suomen Akatemian kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimuksen toimikunnan pääsihteeri 1998–2000
Yleisradion tiedetoimittaja 1994–1998
Helsingin yliopiston kirjaston takautuvan kansallisbibliografian päätoimittaja 1991–1993
Helsingin yliopiston kirkkohistorian assistentti 1989–1994 (virkavapaa 1991 – 1993)
Suomen Akatemian tutkimusassistentti 1984–1989
Suomen Akatemian projektitutkija 1979–1984

Tutkimusteemat: Kirkko- ja oppihistoria, vanhempi kirjahistoria, yliopistojen harjoitusmestarit, vankeinhoito, hallintohistoria, diplomatian historia, sota-ajan poikkeusolot.

Tekstit: Jussi Nuorteva, Riitta-Ilona Hurmerinta (toim.)

Jussi Nuortevan monografiat

 1. Collegium scientiae (toim.). Suomen oppihistorian kehityslinjoja keskiajalta Turun akatemian alkuaikoihin. Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran toimituksia 125. Saarijärvi 1983, 264 s.
 2. Suomalaiset muistokirjat ja muistokirjamerkinnät ennen isoavihaa. Historiallisia Tutkimuksia 123, Helsinki 1983, 110 s.
 3. Vangit - vankilat - sota. Suomen vankeinhoitolaitos toisen maailmansodan aikana. Suomen vankeinhoidon historiaa. 4. Helsinki 1987, 308 s.
 4. Ephraim Hoeckert, Historisk och Oeconomisk Beskrifning öfwer Siö-Staden Nystad, Åbo 1753. Historiallinen ja taloustieteellinen kuvaus rannikkokaupunki Uudestakaupungista, Turku 1753. Näköispainos. (Toim. ja jälkikirjoituksella varustanut). Uusikaupunki 1987, 128 s.
 5. Kirjan rantaviiva (toim.). Helsinki 1988, 194 s.
 6. Suomen vankeinhoidon matrikkeli 1881–1988. Suomen vankeinhoidon historiaa. 2. Helsinki 1989, 363 s.
 7. Biblia 350. Suomalainen Raamattu ja Suomen kulttuuri. SKS. Helsinki 1992, 184 s.
 8. (& Tuire Raitio): Ulkoasiainhallinnon matrikkeli 1918-1993. 1. Mikkeli 1993, 395 s.
 9. (& Tuire Raitio): Ulkoasiainhallinnon matrikkeli 1918-1993. 2. Mikkeli 1996, 504 s.
 10. Suomalaisten ulkomainen opinkäynti ennen Turun akatemian perustamista 1640. Väitöskirja. Bibliotheca Historica 27 (sekä Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran toimituksia 177). Helsinki 1997, 533 s. (2. painos 1999).
 11. (& Johanna Jämsä & Martti Nissinen & Mika Nokelainen & Katri Vappula): Kristinuskon arkki, Helsinki 1998, 210 s.
 12. (& Henry Jacobsson & Vesa-Matti Ovaska & Matti Walta & Pertti Vuorinen): Pääjohtajakunta. Valtion virastojen ja laitosten johto muuttuvassa valtionhallinnossa 1955–2005. Arkistolaitoksen toimituksia 1. Helsinki 2005, 432 s.
 13. (Toim. & John Strömberg & Christina Forssell): Valtio palkitsee – Staten belönar. Arkistolaitoksen toimituksia 2. SKS Toimituksia 1150. Helsinki 2007, 280 s.
 14. Turun korkeakoulujen kirjasto- ja tietopalveluiden kehittäminen. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:7. Helsinki 2008, 79 s.
 15. (Toim. & Kenth Sjöblom & Christina Forssell): Sodan sukupolvet – Generationer i krig. Näyttely Kansallisarkistossa 28.4. – 31.8.2008. Utställning i Riksarkivet. Arkistolaitoksen toimituksia 4. Helsinki 2008, 125 s.
 16. (Toim. & Pertti Hakala): Kotkien varjot, Suomi vuonna 1812 – Örnarnas skuggor, Finland år 1812. Arkistolaitoksen toimituksia 12. Helsinki 2012, 203 s.
 17. (Toim. & Pertti Hakala): Pro Finlandia. Suomen tie itsenäisyyteen 1. Näkökulma: Ranska ja Italia. Arkistolaitoksen toimituksia 18:1. Edita. Helsinki 2014, 276 s.
Takaisin