Takaisin

Juha Siltala

Juha Heikki Siltala
25.11.1957

Filosofian maisteri 1982 (yleinen historia) ja filosofian tohtori 1985 (Suomen historia), Helsingin yliopisto
Historian dosentti 1990–, Helsingin yliopisto
Kulttuurihistorian dosentti 1995–, Turun yliopisto

Suomen historian professori 1997–, Helsingin yliopisto
Tutkija 1985–1997, Suomen Akatemia

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Tieteellisten seurojen jäsenyydet
Suomen Historiallinen Seura
Suomalainen Tiedeakatemia
Association for Psychoanalytic Study of Culture & Society
International Society for Political Psychology
European Human Behavior and Evolution Association, Capitalism, State and Society -tutkimusverkosto

Palkinnot ja erityissaavutukset
Valtion tiedonjulkistamispalkinto 1993
MTV;n kulttuuripalkinto 1993
Tieteentekijöiden liiton vuoden tutkijan palkinto 1998
Väinö Tannerin säätiön palkinto 2000
Kirkon tiedonjulkistamispalkinto 2004
Suomen sosiaalifoorumin tunnustuspalkinto 2005
Naistoimittajien yhdistyksen palkinto 2005
Suomalaisen tiedeakatemian jäsenyys 2014

Kuva: Eetu Sillanpää, WSOY
Tekstit: Juha Siltala (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Yhteiskunnan ja yksilön koossapysymisen teema

Työelämäkirjaa tehdessä aloin vasta kunnolla lukea kansainvälistä taloushistoriallista kirjallisuutta, ja sen jälkeinen opetusyhteistyö kymmenen vuoden ajan professori Markku Kuisman kanssa johti luennoimaan kapitalismin pitkästä historiasta varhaiskapitalismista nykyiseen globaaliin järjestelmään.

Pohdinta vaihtuvien keskusten kukoistuksen ja kuihtumisen syistä limittyi luontevasti vertailevaan sivilisaatiohistoriaan, jonka klassikoita käsittelimme lukupiirissä. Sivilisaatiohistoria kiertyi takaisin siihen, millaisia sopeutumismekanismeja erilaiset elinehdot tuottavat sekä oman ajan laajempaan keskusteluun väkivallan vähenemisestä tai lisääntymisestä sekä empatian kehityksestä. Instituutioiden ja sosiaalisen luottamuksen teema jatkui Suomen historian murrosaikoina käsittelemistäni yhteiskunnan hajoamisen ja koostumisen aiheista.

Työstin kaikkea tätä laajoissa kirjaosuuksissa Suomen sisäisen rauhoittumisen historiasta ja poliittisen väkivallan selitysteorioista sekä asemiesjoukkojen korvautumisesta valtiolla ja valtion suhteesta markkinatalouteen (2011–2012). Oikeastaan päädyin kehittelemään Adam Smithin ja skotlantilaisen valistuskauden sivilisaatio- ja moraalihistorioiden vanhoja teemoja uudessa tilanteessa.

Nuoriso – mainettaan parempi? ei ollut ajankohtaiskirja vaan yritys sukupolvien psykohistoriaksi suhteessa talouden ehtoihin, paralleeliteos kansainväliselle altruismi- ja empatiakeskustelulle (2013). Sen keskeinen tulema oli, että nousukaudet ja avartuvat odotukset tukivat yksilöllistymistä, lasten hyvää kohtelua ja eläytymistaitoja, kun taas vähenevät odotukset tulevat lisäämään sisäryhmiin turvautumista ulkoryhmiä vastaan ja korostamaan kollektiivisia identiteettejä yksilöllisten sijasta.

Juha Siltalan kirjoittama Nuoriso – mainettaan parempi? julkaistiin vuonna 2013 (WSOY). Kuva: WSOY.

 

Takaisin