Takaisin

Juha Siltala

Juha Heikki Siltala
25.11.1957

Filosofian maisteri 1982 (yleinen historia) ja filosofian tohtori 1985 (Suomen historia), Helsingin yliopisto
Historian dosentti 1990–, Helsingin yliopisto
Kulttuurihistorian dosentti 1995–, Turun yliopisto

Suomen historian professori 1997–, Helsingin yliopisto
Tutkija 1985–1997, Suomen Akatemia

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Tieteellisten seurojen jäsenyydet
Suomen Historiallinen Seura
Suomalainen Tiedeakatemia
Association for Psychoanalytic Study of Culture & Society
International Society for Political Psychology
European Human Behavior and Evolution Association, Capitalism, State and Society -tutkimusverkosto

Palkinnot ja erityissaavutukset
Valtion tiedonjulkistamispalkinto 1993
MTV;n kulttuuripalkinto 1993
Tieteentekijöiden liiton vuoden tutkijan palkinto 1998
Väinö Tannerin säätiön palkinto 2000
Kirkon tiedonjulkistamispalkinto 2004
Suomen sosiaalifoorumin tunnustuspalkinto 2005
Naistoimittajien yhdistyksen palkinto 2005
Suomalaisen tiedeakatemian jäsenyys 2014

Kuva: Eetu Sillanpää, WSOY
Tekstit: Juha Siltala (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Psykohistoriaa ja sen tieteellistä avartumista

Kysymykseen ihmisten taipumuksesta toimia etujaan vastaan ja nähdä todellisuus entisten kokemusten valossa tuntui 1980-luvun puolivälin tienoilla parhaiten vastaavan psykoanalyysi. Laadin työkalupakiksi tuonaikaisesta lukeneisuudesta kirjallisuussynteesin Dimension of Change in Psychohistory (1989). Siinä kävin rajaa lähinnä ranskalaisia, poststrukturalistisia, konstruktivistisia tai postmoderneja teorioiden suuntaan, jotka mielestäni tekivät ihmisestä vain senhetkisten suhteidensa summan ja laiminlöivät luonnolliset rajat joustavuudelle sekä kertyneiden kokemusten painon.

Perustan haku yhteiskunnan arvioimiselle ihmisluonnosta ja kehityspsykologiasta käsin johti myöhemmin luontevasti omaksumaan evoluutiopsykologiaa sekä kokeellisen sosiaalispsykologian ja aivotutkimuksen tuloksia. Historia liittyi laukaisevana tekijä lajityypillisiin tai kokemuksen opettamiin käyttäytymiskaavoihin tilanne ja senhetkiset suhteet välittävinä ja muuntavina tekijöinä. Toisiaan kritisoivat konstruktivismi ja evoluutiopsykologia pakottivat perustelemaan oman työn perusteita ja samalla kunkin ajan ihmiskuvaa.

Vastauksena haasteisiin kehittelin laajoissa kotimaisissa kirjaosuuksissa ja kansainvälisissä artikkeleissa synteesiä siitä, miten elinehdot vaikuttavat ihmisen kehitykseen ja tyypillisiin psyykkisiin tasapainotusmekanismeihin ja miten turvallisuus on joustamisen ehto.

Kuvassa René Magritten öljyvärimaalaus Linna Pyreneillä (Le Château des Pyrénés) vuodelta 1959. Kuva symboloi erillistä, tunteista rajautunutta tietoisuutta ja liittyy keskusteluun minän autonomiasta ja sen ehdoista. Professori Juha Siltala on käyttänyt kuvaa teoksessaan Miehen kunnia (1994, Otava). Kuva: Otava.

 

Takaisin