Takaisin

Juha Siltala

Juha Heikki Siltala
25.11.1957

Filosofian maisteri 1982 (yleinen historia) ja filosofian tohtori 1985 (Suomen historia), Helsingin yliopisto
Historian dosentti 1990–, Helsingin yliopisto
Kulttuurihistorian dosentti 1995–, Turun yliopisto

Suomen historian professori 1997–, Helsingin yliopisto
Tutkija 1985–1997, Suomen Akatemia

Julkaisut, tutkimusprojektit ja muu tieteellinen toiminta

Tieteellisten seurojen jäsenyydet
Suomen Historiallinen Seura
Suomalainen Tiedeakatemia
Association for Psychoanalytic Study of Culture & Society
International Society for Political Psychology
European Human Behavior and Evolution Association, Capitalism, State and Society -tutkimusverkosto

Palkinnot ja erityissaavutukset
Valtion tiedonjulkistamispalkinto 1993
MTV;n kulttuuripalkinto 1993
Tieteentekijöiden liiton vuoden tutkijan palkinto 1998
Väinö Tannerin säätiön palkinto 2000
Kirkon tiedonjulkistamispalkinto 2004
Suomen sosiaalifoorumin tunnustuspalkinto 2005
Naistoimittajien yhdistyksen palkinto 2005
Suomalaisen tiedeakatemian jäsenyys 2014

Kuva: Eetu Sillanpää, WSOY
Tekstit: Juha Siltala (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Keskiluokan nousun seurauksista keskiluokan taantumisen seurauksiin?

Pitkäaikaiset teemani keskiluokan nousun tuottamasta yhteiskuntien rauhoittumisessa ja yksilöitymisestä kytkeytyvät nykyiseen aiheeseeni, länsimaisen keskiluokan heikkenemiseen ja yksilöiden sopeutumiskeinoihin sen edessä. Ne voivat vaihdella entistä kovemmasta kilpailemisesta poliittisiin protesteihin ja koalitionmuodostukseen, masentumisesta vetäytymiseen vaihtoehtoisille pelikentille.

Kyse on materiaalisen selviytymisen ohella myös omanarvontunnosta ja tasapainon hakemisesta. Itseään kontrolloiva, sisäisesti konflikteja käsittelevä yksilö voi väistyä toisenlaisten sopeutumiskeinojen tieltä. Oikeusvaltio ja demokratia ovat olleet yhteydessä keskiluokan vahvuuteen, joten yksilöiden koossapysyminen nivoutuu yhteiskunnalliseen integraatioon - jälleen kerran.

Olosuhteet tuottavat sopeutumistapoja ja sopeutumiskeinot pitävät yllä olosuhteita, joissa niistä on etua. Perimän, tyypillisen kasvatus- ja kokemushistorian, elinehtojen vaihtelun, politiikan ja aatteiden moninaiset takaisinkytkennät voivat tuottaa tulokseksi muuta kuin mitä yksittäisistä tekijöistä voisi johtaa. Siksi historia on käyttäytymistieteellisesti niin kiinnostavaa.

Kuva: Kuvapankki123rf, Helsingin yliopisto.

 

Takaisin