Takaisin

Jooseppi Mikkola

Jooseppi Julius Mikkola
6.7.1866, Ylöjärvi – 28.9.1946, Helsinki

Filosofian kandidaatti (slaavilainen filologia) 1889, maisteri 1890, lisensiaatti, tohtori 1893, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto
Opintomatkoja Uppsalaan, Harkoviin, Moskovaan, Varsovaan, Wieniin, Serbiaan, Pietariin, Liettuaan, Pommeriin, Länsi-Preussiin ja Leipzigiin 1887–1897

Slaavilaisen filologian dosentti 1895, ylim. professori 1900–1921, professori 1921–1934, vt. professori 1934–1935, Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto/Helsingin yliopisto
Venäjän kielen lehtori 1898–1901, Helsingin suomalainen reaalilyseo
Venäjän kielen opettaja 1895–1897, Suomalainen tyttökoulu
Suomen ja ruotsin kielen opettaja 1892–1908, Polyteknillinen opisto
Suomen kielen opettaja 1892–1893, Helsingin teollisuuskoulu
Venäjän kielen vt. lehtori 1891–1892, Svenska reallyceum

Sotilaskielikomitean puheenjohtaja 1918–1927
Satakuntalaisen Osakunnan inspehtori 1904–1931
Suomalaisuuden Liiton puheenjohtaja 1906–1909
Suomalaisen Tiedeakatemian perustajajäsen 1908, esimies 1921–1922
Suomalaisen Tiedeseuran jäsen 1915

Kunnianosoitukset
Suomalaisen Tiedeakatemian kunniajäsen 1946
Satakuntalaisen Osakunnan kunniainspehtori 1931
Kunniatohtori: Uppsala 1927, Vilna 1929, Sofia

Kuva: Wikimedia Commons
Tekstit: Tomas Sjöblom

J. J. Mikkolan kirjallinen tuotanto

 

 • Berührungen zwischen den westfinnischen und slavischen Sprachen, Helsingfors 1893–1895. (Väitöskirja)
 • Betonung und Quantität in den westslavischen Sprachen, Helsingfors 1899.
 • Kansallinen liike Böömissä, Helsinki 1903.
 • Ladoga. Laatokka, Helsingfors 1906.
 • Urslavische Grammatik. Einführung in das vergleichende Studium der slavischen Sprachen. 1 Teil – Lautlehre, Vokalismus, Betonung, Heidelberg 1913.
 • Die chronologie der turkischen Donaubulgaren, Helsinki 1914.
 • Slaavilaiset kansat ajanlukumme ensimmäisellä vuosituhannella.,Porvoo 1916.
 • Zur Vertretung der Gutturale und tj in den lateinischen Lehnwörtern des Germanischen und Slavischen, Helsingfors 1924.
 • Suomen ja suomalais-ugrilaisten kielten tutkimus, Helsinki 1929.
 • J. J. Mikkola & A. Maliniemi, Kaksi pyhää Henrikkiä koskevaa muistiinpanoa, Helsinki 1930.
 • J. J. Mikkola & R. Dillström (toim.), Englantilais-suomalais-ruotsalais-saksalainen merisanasto, Porvoo 1931.
 • Inkerinmaan kreikanuskoisten käännytyksestä vuosina 1683–1700, Helsinki 1932.
 • Antti Jalava tshekkiläisiin tutustumassa, Helsinki 1937.
 • Muutamia tietoja kenraali Casimir Ehrnroothin toiminnasta Bulgarian hallitusmiehenä, Helsinki 1938.
 • Onko suomen silta balttilaista alkuperää?, Helsinki 1938.
 • Die älteren Berührungen zwischen Ostseefinnisch und Russisch, Helsinki 1938.
 • Hämärän ja sarastuksen ajoilta, Helsinki 1939.
 • Reposaaren nimestä, teoksessa Satakunta XI, Helsinki 1939.
 • Kolttakylän arkisto, Helsinki 1941.
 • Lännen ja idän rajoilta. Historiallisia kirjoitelmia, Helsinki 1942.
 • Urslavische Grammatik. Einführung in das vergleichende Studium der slavischen Sprachen. 2 Teil – Konsonantismus, Heidelberg 1942.
 • Urslavische Grammatik. Einführung in das vergleichende Studium der slavischen Sprachen. 3 Teil – Formenlehre, Heidelberg 1950.

 

Takaisin