Takaisin

Johanna Vakkari

19.3.1961, Sippola

Filosofian maisteri 1989 (taidehistoria), Jyväskylän yliopisto
Filosofian lisensiaatti 1998 ja filosofian tohtori 2007 (taidehistoria), Helsingin yliopisto
Italian renessanssitaiteen ja taidehistorian historian dosentti 2008, Turun yliopisto
Taidehistorian dosentti 2009, Helsingin yliopisto

Taide- ja kulttuuriohjelman päällikkö 2014–2016, Suomen Lontoon instituutti
Johtaja (vt) 1.10.2014–14.1.2015, Suomen Lontoon instituutti
Suunnittelija 2011–, Kuvataideakatemia, Taideyliopisto
Tutkija 2008–2011, Suomen Akatemian rahoittamassa Helsingin yliopiston hankkeessa A Portrait of Art History, Critical Approaches to Finnish Art History and Historians
Tutkija 2007–2011, NordForskin rahoittamassa pohjoismaisessa tutkijaverkostossa Vision of the Past: Images as Historical Sources and the History of Art History
Taidehistorian mvs. yliopistonlehtori 2009–2010, Helsingin yliopisto
Taidehistorian amanuenssi ja valtakunnallisen tutkijakoulun koordinaattori 2008–2009, Helsingin yliopisto
Taidehistorian mvs. yliopistonlehtori 2005, Helsingin yliopisto
Taidehistorian assistentti 1998–2004, Helsingin yliopisto
Taidehistorian amanuenssi 1997, Helsingin yliopisto
Taidehistorian tutkimusavustaja 1995–1997, Helsingin yliopisto
Taidehistorian tuntiopettaja 1995–1998, Helsingin yliopisto
Taidehistorian tuntiopettaja 1994–1998, Helsingin yliopiston Avoin yliopisto

Kuvataideakatemian johtokunnan jäsen 2013, Taideyliopisto
NORDIKin (Nordic Committee for Art History) hallituksen jäsen 2009–
Taidehistorian seuran puheenjohtaja ja Taidehistoriallisia tutkimuksia -julkaisusarjan päätoimittaja 2007–2013 sekä TAHITI-verkkojulkaisun päätoimittaja 2011–2013
Suomen Muinaismuistoyhdistyksen työjäsen 2009–
Taiteiden tutkimuksen laitoksen johtokunnan jäsen 2002–2003, Helsingin yliopisto

Tutkimusalat: nykytaide, nykykoru, taidehistorian historia, metodit ja teoria, taiteentuntemus, vanha italialainen taide

Palkinnot
Kaarlo and Irma Koskimiehen Säätiön väitöskirjapalkinto 2008, Helsingin yliopisto
Opetusteknologia kilpailun kunniamaininta 2002, Helsingin yliopisto

Kuva: Anna Orhanen
Tekstit: Johanna Vakkari (Riitta-Ilona Hurmerinta, toim.)

Suomen instituuttiverkosto ja Suomen Lontoon instituutti

Suhteeni Suomen instituutteihin lähti liikkeelle 1980-luvulla Roomasta. Osallistuin vuonna 1984 Villa Lantessa Jyväskylän yliopiston taidehistorian kurssiin, jonka aiheena olivat varhaiskristillinen ja keskiaikainen arkkitehtuuri ja kuvataide. Omana kohteenani olivat tuolloin varhaiskristilliset katetut hautausmaat kuten esimerkiksi vanha Pietarinkirkko. Myöhemmin työskentelin Suomen Rooman-instituutissa useaan otteeseen stipendiaattina ja taidehistorian kurssien opettajana.

Villa Lante on ollut paitsi tukikohta Roomassa, myös tärkeä verkostoitumisen keskus. Olen tutustunut siellä paitsi italialaisiin ja muun maalaisiin, myös hämmästyttävän moniin suomalaisiin eri alojen kollegoihin. Välillä tuntuukin siltä, että osaa tuttavistani tapaan vain Roomassa.

Espanjalaisen kollegan Maria José Magana Clementen kanssa Madridin Instituto Cervantesissa. Vanhaa pankkiholvia käytetään “aikamatkailuun”: taiteilijat voivat tallentaa lokeroihin jotakin ja määritellä päivän, jolloin lokeron saa avata.

Vasta Lontoon työni myötä olen tutustunut kunnolla Suomen instituuttiverkostoon ja eri maissa toimiviin kollegoihin. Juuri 10 vuotta täyttäneen Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n järjestämät syyspäivät, konferenssit ja koulutukset ovat instituuttiverkoston sisäisen yhteistyön kannalta oleellisia. Ne antavat meille mahdollisuuden tavata kasvokkain ja keskustella avoimesti kaikkia koskettavista asioista. Lisäksi ne kannustavat kehittämään hankkeita yhdessä ja lähiorganisaatioiden kuten taiteen edistämiskeskusten kanssa. On ollut hienoa päästä mukaan samanhenkisten ihmisten väliseen kansainväliseen yhteisöön.

Vuonna 1991 toimintansa aloittanut Suomen Lontoon instituutti on aktiivinen työyhteisö, jossa tapahtuu paljon koko ajan. Instituutin tehtävänä on Suomen tunnettuuden ja kansainvälisen yhteistyön lisääminen Isossa-Britanniassa ja Irlannissa. Toteutamme tätä vahvistamalla pitkäjänteisesti yhteistyöverkostoja ja saattamalla toimijoita yhteen. Lisäksi tuemme suomalaisten taiteilijoiden, tutkijoiden ja muiden yhteiskunnallisten- ja kulttuuritoimijoiden kansainvälistymistä. Suomen instituuttiverkoston lisäksi olemme mukana myös muiden Lontoossa toimivien eurooppalaisten instituuttien verkostossa EUNICissa.

Suomen Lontoon instituutti on sekä tiede- että kulttuuri-instituutti. Taide- ja kulttuuriohjelman lisäksi meillä on yhteiskuntaohjelma, jonka puitteissa on perinteisesti tehty myös tutkimusta. Taide, kulttuuri ja yhteiskunta ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään ja tällä hetkellä pyrimmekin yhdistämään kahden ohjelman näkökulmat ja osaamisen tosiinsa aina kun se on mahdollista.

Martti Ahtisaaresta kertovan The Mediator -kirjan julkistamistilaisuudessa Suomen suurlähettilään residenssissä Lontoossa. Kuva: Auli Valpola.

Taide- ja kulttuuriohjelman päällikkönä olen päässyt perehtymään sekä Suomen, Ison Britannian että Irlannin taide-elämään. Viime vuosina painopistealueet ovat olleet nykytaide, design ja arkkitehtuuri ja vuodesta 2016 arkkitehtuurin tilalle nousee fyysinen teatteri. Ohjelmistoomme kuuluu siis jatkossa enemmän muun muassa nykysirkusta.

Tuntuu siltä, että näiden vajaan kahden Lontoon vuoteni aikana olen oppinut enemmän uutta, tutustunut useampiin uusiin kollegoihin ja kokenut enemmän kulttuuria kuin monina aiempina vuosina yhteensä. Lontoo on tarjonnaltaan uskomattoman rikas, mutta toimintamme ei rajoitu vain tänne, vaan myös monet muut kaupungit ovat tulleet tutuiksi. Tähän ovat osaltaan vaikuttaneet pitkäaikaiset ja laajat hankkeemme kuten taiteilijaresidenssiyhteistyö brittiläisten ja irlantilaisten residenssiohjelmien kanssa sekä Lontoon instituutin ja New Yorkin kulttuuri-instituutin yhteinen kolmivuotinen Mobius-liikkuvuusohjelma.

Taiteilijaresidenssit ovat mielestäni yksi parhaista tavoista auttaa nykytaiteilijoita kansainvälistymisessä ja verkostoitumisessa - erityisesti, jos kyseessä on hyvin hoidettu residenssiohjelma, jossa taiteilijaa tuetaan. Tänä vuonna saatoimme järjestää residenssin neljälle kuvataiteilijalle ja ensi vuonna saamme vähintäänkin suomalaisen keramiikkataiteilijan puoleksi vuodeksi Victoria & Albert -museumin residenssiin.

Lontoon osalta Mobius-ohjelma liikuttaa museo- ja arkistoalan sekä taidekentän ammattilaisia Suomen, Iso Britannian ja Irlannin välillä. Osallistujilla on mahdollisuus työskennellä muutamia kuukausia jossakin kiinnostavassa organisaatiossa ulkomailla ja yhteistyökumppaneinamme ovat olleet lukuisat museot, arkistot ja nykytaiteen keskukset kaikissa kolmessa maassa. Lisäksi hanke on lujittanut yhteistyötämme New Yorkin kulttuuri-instituutin kanssa.

Työ Suomen Lontoon instituutissa on intensiivistä, ja koska tiimiimme kuuluvat vain johtaja, kaksi ohjelmapäällikköä, viestintä- ja tapahtumapäällikkö, hallintosihteeri ja noin viisi harjoittelijaa, se edellyttää myös joustavaa työnjakoa ja tiivistä yhteistyötä kaikkien kesken. Erityisinä vahvuuksinamme pidän ketteryyttä ja kykyä tarttua nopeasti ajassa liikkuviin asioihin ja ilmiöihin.

Johanna Vakkari
Suomen Lontoon instituutin uusi avokonttori sijaitsee King’s Crossilla. Kuva: Jenni Bergman.

 

Takaisin